A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. tájékoztatása közgyűlésről és személyi változásról

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4–14., cg.: 01-10-044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.) (a továbbiakban: Alapkezelő) a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 395. § (1) bekezdésének d) és g) pontja alapján ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy az Alapkezelő 2010. december 8. napja 9:00 órai kezdettel, valamennyi részvényes részvételével 1027 Budapest, Medve u. 4-14. szám alatt rendkívüli közgyűlést tartott, ahol ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi közgyűlési határozatokat hozta:

  • 1. sz. "Új Felügyelő Bizottsági tag választása” c. napirendi pont, 9/2010. (XII. 08.) sz. közgyűlési határozat: Gáspár Tibor az Alapkezelő Felügyelő Bizottságának tagja ezen tisztségéről 2010. december 8. nappal lemondott. Az Alapkezelő belső szabályinak megfelelően a Felügyelő Bizottságban szükséges a számviteli terület képviselete, így a közgyűlés az Alapkezelő Felügyelő Bizottsági tagjává választotta Juridesz Magdolnát, a CIB Bank Zrt. számviteli vezetőjét, 2010. december 13. napjától 2013. március 31. napjáig terjedő határozott időtartamra.  Valamint a 10/2010. (XII. 08.) sz. közgyűlési határozattal a közgyűlés az Alapkezelő Alapszabályában a 10.2. pont rendelkezései helyébe az új összetételű Felügyelő Bizottság tagjaira vonatkozó rendelkezéseket léptette.
  • 2. sz. "Az Alapkezelő egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályának elfogadása" c. napirendi pont, 11/2010. (XII. 08.) sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés az Alapkezelő egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát elfogadta.

Budapest, 2010. december 13.

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.