CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. 2009. évi auditált éves beszámolója

Budapest, 2010. április 16.

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4–14., cg.: 01-10-044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.) (a továbbiakban: Alapkezelő) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 395. § (3) és (4) bekezdésére hivatkozással teszi közzé az Alapkezelő közgyűlése által elfogadott, 2009. évi üzleti évre vonatkozó auditált éves beszámolójának mérlegét, eredmény-kimutatását és cash flow kimutatását. Az Alapkezelő 2009. évi üzleti évére vonatkozó éves beszámolójáról a könyvvizsgáló (Ernst & Young Kft.) 2010. február 5-én korlátozás nélküli, tiszta jelentést adott ki. Az Alapkezelő auditált éves beszámolója - melynek részét képezi még a jelen közzétételen kívül a kiegészítő melléklet és az üzleti jelentés - teljes terjedelmében, a könyvvizsgálói jelentéssel együtt megtekinthető 2010. április 16-tól az Alapkezelő székhelyén a meghirdetett ügyfélfogadási órák alatt.

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.