A CIB Bank Zrt. tájékoztatása leányvállalatáról

2009. augusztus 3.

A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., Cg: 01-10-041004) az általa kibocsátott kötvények tulajdonos befektetőit ezúton tájékoztatja az érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont társaságok kapcsán az alábbiakról:

I.

a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont CIB New-York Broker Zrt. (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 15., Cg: 01 10 043412) kizárólagos részvényese a CIB Bank Zrt. 2009. február 26-án az alábbi tulajdonosi határozatokat hozta:

1. A Kizárólagos részvényes tudomásul vette a Társaság 2009. június 30-i fordulónappal elkészített közbenső mérlegére vonatkozóan a Felügyelő Bizottság és a könyvvizsgáló által készített jelentéseket és elfogadta a jelen Határozathoz csatolt közbenső mérleget.

2. A Kizárólagos részvényes, a 2009. június 30-i fordulónappal elkészített közbenső mérleg alapján, figyelemmel a Társaság Alapító Okiratának 2.3 pontjában ill. a Gt. 221. §-ában előírtakra 120.000.000,-Ft (azaz százhúsz-millió Forint) osztalékelőleg kifizetését rendeli el 2009. augusztus 3.-i értéknappal a Kizárólagos részvényes 10700017-53899907-49900004 számú bankszámlájára.

3. A Kizárólagos részvényes vállalja, hogy az osztalékelőleget teljes összegét hiánytalanul visszafizeti a Társaság részére, amennyiben utóbb a számviteli törvény szerinti beszámoló alapján osztalékfizetésre nem lenne jogszabályi lehetőség.


II.

a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont CIB New-York Broker Zrt. (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 15., Cg: 01 10 043412) vezérigazgatója, Binszki Szilárd 2009. augusztus 3-ai hatállyal lemondott vezérigazgatói tisztségéről.