A CIB Bank Zrt. közleménye a CIB Classic 2011/A  kötvény kamatáról

2009. december 28.

A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., Cg:01-10-041004; tőzsdetagság: Budapesti Értéktőzsde Rt.; tevékenységi engedély száma: III/41. 044-10/2002.) ezúton értesíti tisztelt befektetőit, hogy az általa kibocsátott CIB Classic 2011/A  kötvény 2009. december 29. és 2010. március 29. közötti kamatperiódusára érvényes kamat mértéke évi 6,50% 360 napos bázison.