A CIB Atlantika Tőkevédett Származtatott Alap nyilvántartásba vétele

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., Cg.: 01-10-044283, tevékenységi engedély száma:  III/100.036-4/2002.) ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a CIB Atlantika Tőkevédett Származtatott Alap (a továbbiakban: Alap) jegyzése sikeresen lezárult. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 2.832.030.000,- Ft indulótőkével, 1111-455 lajstromozási számon, KE-III-333/2011. számú határozatában 2011. június 20-án nyilvántartásba vette. Az Alap tájékoztatójának 4.1 pontjában rögzített részesedési arány 100.00%-ban, és 4.2.1 pontjában meghatározott, az Alap által 2012. június 29-ig kifizetésre kerülő minimum hozam 5.00%-ban (éves hozam: 4,96%, EHM=1,23%) került meghatározásra. Az Alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása 2011. június 27-én indult a tájékoztatóban feltüntetett forgalmazási helyeken.

Budapest, 2011. június 28.