A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt CIB Tőkegarantált Származtatott Zártvégű Alap Tájékoztatójának és kezelési szabályzatának valamint Rövidített tájékoztatójának módosítása

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4–14., cg.: 01-10-044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.) (a továbbiakban: Alapkezelő) ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a CIB Tőkegarantált Származtatott Zártvégű Alap Tájékoztatójának és kezelési szabályzatának, valamint Rövidített tájékoztatójának módosítását a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyezte. A módosítások alapján a jelen közzététel megjelenésének napját követő 31. naptól az alábbi változások lépnek hatályba:

  • Az alap futamideje meghosszabbításra kerül, az új lejárat dátuma 2010. június 25.
  • Az alap hozamfizetési szabályai szerint az eredeti lejárat napján esedékes hozam nem kerül kifizetésre, hanem az alap vagyonának részeként kockázatmentes bankbetétekbe fektetjük be, ezáltal növelve a befektetési jegyek árfolyamértékét.
  • Az alap hozamának újrabefektesével egyidejűleg 2008. április 11-től akciós forgalmazási időszak veszi kezdetét, amely 2008. június 13-ig tart. Ebben az időszakban, az alapba befektetett pénz kimagasló bankközi betétkamatlábak mellett kamatozik. Az Alapkezelő az alap vagyonát az új befektetési irányelvek szerinti 2008. június 13.-át követően fekteti be. Az opció megvásárlásáig az alap csak kockázatmentes bankbetétekbe fektethet, valamint a befektetési jegyek a napi árfolyamértéken díjmentesen visszaválthatóak ill. megvásárolhatóak lesznek.
  • Megváltozik az alapra terhelt könyvvizsgálói díj bemutatásának módja.
  • Megváltozik a befektetési jegyek névértékét biztososító tőkegarancia, miszerint a CIB Bank Zrt. által 2008. április 10-éig nyújtott bankgarancia érvényessége lejár, és a befektetett tőke visszafizetését a továbbiakban a befektetési politika által ígért tőkevédettség biztosítja.
  • A fentiek alapján megváltozik az alap neve és a CIB Tőkegarantált Származtatott Zártvégű Alap helyett CIB Tőkevédett Származtatott Alap elnevezés kerül alkalmazásra.

A módosított tájékoztató és kezelési szabályzat, valamint rövidített tájékoztató megtekinthető az Alapkezelő székhelyén, a www.cib.hu és a www.cibalap.hu Internet oldalakon, valamint a forgalmazók székhelyén és fiókjaiban a meghirdetett üzleti órák alatt.

Budapest, 2008. március 4.

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.