SEPA - átutalási rendszer

2008. május 16.

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton hívjuk fel szíves figyelmét, hogy 2008. január végén létrejött az Egységes Euró Pénzforgalmi Övezet, a „SEPA” (Single Euro Payments Area). Az új fizetési rendszer lényege, hogy az övezeten belüli fogyasztók, vállalatok és más gazdasági szereplők eurófizetési műveleteiket (SEPA-átutalás, -beszedés és -kártyás fizetések) tartózkodási helyüktől függetlenül – országhatáron belül vagy kívül –, ugyanazon alapfeltételek, jogok és kötelezettségek mellett hajthatják végre.

Az egységesített fizetési módok közül elsőként a SEPA-átutalási rendszer vált elérhetővé, amelyhez bankunk közvetett tagként – anyabankján, az olasz Intesa Sanpaolon keresztül – 2008. június 9-én csatlakozik.

A SEPA-átutalás jellemzői:

- a tranzakciók devizaneme EUR,
- az átutalással indított teljes összeg jóváírásra kerül a kedvezményezett számláján,
- az átutalásnak nincs értékhatára,
- a maximális teljesítési idő három munkanap (az esetleges konverzió időigénye ezen felül értendő),
- a számlák azonosítására az IBAN-szám és a BIC-kód szolgál,
- a visszautasított és visszaküldött átutalásokra átfogó szabályok vonatkoznak,
- a megbízó rendelkezésére álló, maximum 4x35 karakter hosszúságú „kedvezményezettel közlendő” rovat szövegének módosítás nélkül kell eljutnia a kedvezményezetthez.

A SEPA-átutalás feltételei:

- a tranzakciók devizaneme EUR,
- a kedvezményezett számlaszámát IBAN (nemzetközi bankszámlaszám) formátumban szükséges megadni,
- a kedvezményezett bankjának BIC-kódját (SWIFT-azonosító) fel kell tüntetni,
- a tranzakcióhoz kapcsolódó költségek viselésére vonatkozóan választási lehetőség nem áll rendelkezésre; mind a megbízó, mind a kedvezményezett a saját bankjának költségeit viseli,
- a megbízás nem tartalmazhat egyedi eljárásmódra vonatkozó instrukciót (pl. sürgős tétel nem indítható SEPA-átutalásként),
- a megbízónak és a kedvezményezettnek SEPA-övezeten belülinek kell lennie (27 Európai uniós tagállam + Svájc, Norvégia, Izland, Liechtenstein),
- a kedvezményezett bankjának alkalmasnak kell lennie SEPA-átutalás fogadására (SEPA- tagnak kell lenni).

A fenti feltételektől eltérő adatokat tartalmazó megbízások kezelése továbbra is megegyezik az egyéb devizanemekben, vagy az Európai Unión kívüli országokba indított, egyéb devizaátutalások kezelésével.

Hogyan vehető igénybe a SEPA-átutalás?

Bankunk minden olyan kimenő-, illetve bejövő megbízást, amely megfelel a fenti feltételeknek, SEPA-átutalásként teljesít, illetve ír jóvá.

A SEPA-átutalás előnyei:

- A megbízó csak a saját bankjánál felmerülő költségeket fizeti, így a SEPA-átutalás költsége pontosan, előre kalkulálható.
- A SEPA-átutalás teljesítési ideje a megbízás összegének banki terhelésétől a kedvezményezett számláján történő jóváírásig maximum 3 munkanap lehet (+ az esetleges konverzió időigénye), így átfutási ideje pontosan tervezhető.


Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a SEPA-átutalás csak abban az esetben hajtható végre, ha a kedvezményezett bankja is a SEPA-övezet tagja. Ellenkező esetben bankunk a megbízást normál deviza-átutalásként kezeli. Ezért kérjük, hogy az átutalás indítása előtt szíveskedjék tájékozódni a kedvezményezett bankjának SEPA-tagságáról.


Tisztelettel:
CIB Bank Zrt.