CIB Csoport, 2007 
A fúzió és az organikus növekedés éve

2008. február 28.

A bankegyesítéshez szükséges plusz erőfeszítések mellett is teljesítette 2007-es célkitűzéseit a CIB – hangsúlyozta dr. Török László vezérigazgató a bank február 28-i sajtótájékoztatóján. Miközben a 2007. május 15-én elindított egyesülési projekt 230 emberévnyi pótlólagos teljesítményt követelt a munkatársaktól, a most közzétett adatok azt jelzik, hogy e nagyszabású projekt közben volt még erejük a szokásos üzletmenet színvonalas és eredményes vitelére is. Erről tanúskodnak a hitelintézet 2007-es számai is: a CIB konszolidált, nem auditált, IFRS-szerinti mérlegfőösszege a bankszektori átlagot meghaladó mértékben, 21 százalékkal nőtt, s megközelítette a 2300 milliárd forintot. Az adózás utáni eredmény 13 százalékkal, 28,6 milliárd forintra emelkedett.
A 2008. január 1-jével a CIB-be olvadt Inter-Európa Bank főleg a hitelezésben teljesített jól 2007-ben.

Egy gazdaságilag nehéz időszakban a lakosság és a vállalkozások általában elhalasztják vásárlásaikat/beruházásaikat, s növelik megtakarításaikat, így készülvén fel az esetlegesen még szűkebb esztendőkre. A magyar gazdaság szereplői azonban nem e logika mentén cselekedtek 2007-ben, amit a CIB mérlege is tükröz. A bank vállalati hiteleinek állománya 19 százalékkal, a lakosságiaké ennek éppen a duplájával, 38 százalékkal, emelkedett, miközben a a bank rendelkezésére álló forrásállomány alig 8 százalékkal nőtt.

A lakossági hiteleken belül szinte azonos ütemben bővültek a lakáscélú hitelek a nem lakáscélúakkal (37, illetve 38 százalék).

A vállalati hitelezés motorja a projektfinanszírozás volt, amely immár második éve 30 százalékot meghaladó ütemben növekedett (2006: 32 százalék; 2007: 33 százalék). A projektfinanszírozás teljesítményét jelzi az is, hogy a CIB egyik projektfinanszírozási ügylete elnyerte Az év üzlete elismerést.

Török László kiemelte, hogy a bank 2007-ben is rendkívül körültekintő, konzervatív hitelezési politikát folytatott, aminek eredményeként a hitelportfólió minősége továbbra is kiváló.

Jóllehet a források állománya 8 százalékkal nőtt az elmúlt évben, de a csekély megtakarítási hajlandóság ellenére a CIB Alapkezelő alapjaiban 31 százalékkal több forrás gyűlt össze, mint egy évvel korábban, a társaság kezelésébe adott vagyon pedig 22 százalékkal haladta meg a 2006. végit.

A 2007-es évben a CIB Lízing Csoport sikeres választ adott a személygépkocsilízing-piac zsugorodásából adódó kihívásra: tőkekihelyezését a gép- és berendezéslízing-piacon 50, az ingatlanlízing-piacon 32, a tehergépjárművek lízingpiacán pedig 31 százalékkal növelte. A lízingcsoport 7 milliárd forinttal járult hozzá a CIB adózott eredményéhez.

Az eredményekről szólva Török László kifejtette: a 13 százalékos eredménynövekedést nemcsak azért tartja komoly fegyverténynek, mert egy egyesülést is végre kellett hajtani az év folyamán, hanem azért is, mert lassuló gazdaságban, emelkedő forrásköltségek mellett érte el azt a bank. Ehhez természetesen rendkívül körültekintő költséggazdálkodásra is szükség volt, amit a működési költségek mindössze 9 (egy évvel korábban: 13 százalékos) emelkedése beszédesen támaszt alá. Amint az is, hogy a bankok működési hatékonyságát jelző egyik legfontosabb mutatót, a költség-bevétel arányt, sikerült 50 százalék alatt tartani. Ez európai mércével mérve is kiváló érték ¬– hangsúlyozta a vezérigazgató.

Az Inter-Európa Bank tavalyi teljesítményéből a bankvezető elsősorban a hitelállomány 27 százalékos gyarapodását emelte ki, valamint azt, hogy a CIB által időközben átvett eBroker – a tranzakciók számát tekintve – 2007-ben 8,5 százalékkal részesedett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) összes tranzakciójából.

Török László az elhangzottakhoz hozzátette: a beszámoló ugyan 2007-ről szólt, de a CIB esetében a 2007. december 31-i záró értékek nem azonosak a 2008. január 1-jei nyitó értékekkel. Közben ugyanis lezárult az Inter-Európa Bankkal 2007. május 15-én elindított fúziós folyamat.