A CIB Bank Zrt. tájékoztatása részvényeseiről

2008. január 15.

A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., Cg: 01-10-041004) a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Tpt.) 123. § (1) bekezdésének b) pontjára hivatkozással ezúton ad tájékoztatást tulajdonosairól, azok tulajdoni és szavazati hányadáról:

Részvényes / tulajdoni és szavazati hányad

1. Intesa Sanpaolo Holding International S.A. / 85,587 %

2. Intesa Sanpaolo S.p.A. / 14,413%

CIB Bank Zrt.

 Vissza a sajtóközleményekhez