A CIB Új Perspektíva Tőkevédett Származtatott Alap részesedési aránya

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4–14., Cg.: 01-10-044283, tevékenységi engedély száma:  III/100.036-4/2002.) ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a CIB Új Perspektíva Tőkevédett Származtatott Alap tájékoztatójának 4.1 pontjában rögzített részesedési arány 100%-ban került meghatározásra. Az alapot a sikeres jegyzést követően a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 1.285.890.000,- Ft indulótőkével, 1111-274 lajstromozási számon, E-III/110.611-2/2008. számú határozatában 2008. április 25-én vette nyilvántartásba.

Budapest, 2008. május 13.

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.