CIB Új Perspektíva Tőkevédett Származtatott Alap tájékoztatóinak kiegészítése

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. által forgalomba hozandó CIB Új Perspektíva Tőkevédett Származtatott Alap Tájékoztatójának és Kezelési szabályzatának valamint Rövidített tájékoztatójának kiegészítése

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a közreműködésével kibocsátásra kerülő, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 2008. február 19-én kelt E-III/110.611/2008. számú határozatában engedélyezett, 2008. február 20. - 2008. április 18. között jegyezhető CIB Új Perspektíva Tőkevédett Származtatott Alap elnevezésű értékpapír befektetési alap (a továbbiakban: Alap) Tájékoztatója és Kezelési szabályzata valamint Rövidített tájékoztatója kiegészítésre került. A kiegészítés az Alap befektetési eszközkosarának elemeire vonatkozik, miszerint a jelenleg érvényes iShares MSCI Brazil Index Fund, FTSE/Xinhua China 25 Index, D1AT index, BET index, SOFIX index és BUX index befektetési eszközkosár az alábbiak szerint módosul: BOVESPA brazil részvényindex, HSCEI kínai részvényindex, D1AT indiai részvényindex és RDX orosz részvényindex. Valamint az Alap által elérhető maximális éves hozam 12%-ról 15%-ra módosul.

A 2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról 33. § (1) értelmében azok a Befektetők, akik a jelen kiegészítés közzététele előtt az Alap befektetési jegyeit lejegyezték, jogosultak jegyzési elfogadó nyilatkozatuk visszavonására. A befektetők az elállási jogukat a jelen kiegészítés közzétételét követő 15 napon belül gyakorolhatják. A befektetők elállása esetén CIB Befektetési Alapkezelő Zrt., mint a kibocsátásban közreműködő, valamint a CIB Bank Zrt., mint forgalmazó egyetemlegesen köteles a befektetőnek a jegyzéssel kapcsolatos költséget megtéríteni.

A befektetési jegyek jegyzésére és a Tájékoztató és Kezelési szabályzat valamint Rövidített tájékoztató megtekintésére a CIB Bank Zrt. székhelyén (1027 Budapest, Medve u. 4-14.) és a teljes országos fiókhálózatában van lehetőség, mint jegyzési helyeken az üzleti órákban, valamint a tájékoztató megtekinthető a www.cibalap.hu honlapon.

Budapest, 2008. március 31.

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
CIB Bank Zrt.