CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár közgyűlés

A CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa értesíti a pénztártagokat, hogy a Pénztár soron következő közgyűlésének időpontja: 2008. május 28., 14 óra.
Helye: 1027 Budapest, Medve u. 25-29., Előadó (-1. szint).

NAPIREND

I. A vagyonkezelő beszámolója a 2007. évi és a 2008. I. negyedévi teljesítményről
 
II. A Pénztár 2007. évi éves pénztári beszámolójának megvitatása, a könyvvizsgáló beszámolója az éves pénztári beszámolóról
II.1. Az IT elnökének előterjesztése a Pénztár éves beszámolójáról
II.2. Az EB elnökének tájékoztatója az Ellenőrző Bizottság éves beszámolóra vonatkozó írásos jelentéséről
II.3. Szavazás az éves beszámoló elfogadásáról

III. A könyvvizsgáló megválasztása a 2008. évi üzleti évre vonatkozóan

IV. Külső munkáltatói szerződések felülvizsgálata

V. Alapszabály módosítása

VI. IT és EB tag választás titkos szavazással

VII. Küldöttek és pótküldöttek választása a módosított Alapszabály alapján

VIII. Tájékoztató a pénztár szabályzatainak módosításáról

IX. Egyéb kérdések

A közgyűlés határozatképtelensége esetén, a változatlan napirenddel megtartandó megismételt közgyűlés a megjelentek és képviseltek számától függetlenül határozatképes.
A megismételt közgyűlés időpontja: 2008. május 28., 15 óra.
Helye: 1027 Budapest, Medve u. 25-29., Előadó (-1. szint).

A napirendhez tartozó iratok megtekinthetők 2008. május 22. és 27. között 8-16 óra között a
1027 Budapest, Medve u. 25-29. I. emeletén.