CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár - közgyűlés

2008. december 4.

A CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa értesíti a pénztártagokat, hogy a Pénztár soron következő közgyűlésének időpontja: 2008. december 19., 10 óra. Helye: 1027 Budapest, Medve u. 25-29., a -1. szinten található előadóterem.

NAPIREND

I. A vagyonkezelő beszámolója a 2008. évi teljesítményről és tájékoztatás a 2009. évi befektetési politikáról
II. A Pénztár 2009. évi éves pénzügyi tervének megvitatása és elfogadása
III. Az Ellenőrző Bizottság beszámolója a 2008. évi tevékenységről
IV. Egyéb kérdések

A közgyűlés határozatképtelensége esetén, a változatlan napirenddel megtartandó megismételt közgyűlés a megjelentek és képviseltek számától függetlenül határozatképes. A megismételt közgyűlés időpontja: 2008. december 19., 11 óra. Helye: 1027 Budapest, Medve u. 25-29., a -1. szinten található előadóterem.

A napirendhez tartozó iratok megtekinthetők 2008. december 15. és 19. között 8:00-16:00 óra között a 1027 Budapest, Medve u. 25-29. I. emeletén.

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár