A CIB Bank Zrt. tájékoztatása leányvállalatairól

2008. december 22.

A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., Cg: 01-10-041004) az általa kibocsátott kötvények tulajdonos befektetőit ezúton tájékoztatja az érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont társaságok kapcsán az alábbiakról:

A CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont CIB Faktor Zrt. (1054 Budapest, Báthory u. 5.., Cg.: 01-10-044013) 2008. december 19. napján 10:00 órai kezdettel rendkívüli közgyűlést tartott 1027 Budapest, Medve u. 4-14. sz. alatt az alábbi napirendi ponttal:

1.)        Új igazgatósági tagok választása

A közgyűlés egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

A Közgyűlés 2010. március 31. napjáig tartó határozott időtartamra a Társaság Igazgatósági tagjává választja dr. Forgács Katalint, Haller Orsolyát, valamint Czifra Zoltánt.

CIB Bank Zrt.