A CIB Bank Zrt. tájékoztatása leányvállalatáról

2008. október 9.

A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., Cg: 01-10-041004) az általa kibocsátott kötvények tulajdonos befektetőit ezúton tájékoztatja az érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont társaságok kapcsán az alábbiakról:

A CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont CIB Faktor Zrt. (1054 Budapest, Báthory u. 5.., Cg.: 01-10-044013) igazgatóságának tagja dr. Forgács Katalin 2008. november 30-ai hatállyal igazgatósági tagságáról lemondott.