A CIB Bank Zrt. tájékoztatása leányvállalatáról

2008. július 3.

A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., Cg: 01-10-041004) az általa kibocsátott kötvények tulajdonos befektetőit ezúton tájékoztatja az érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont társaságok kapcsán az alábbiakról:

A CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont New York Bróker Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 15., Cg.: 01-10-043412) kizárólagos részvényese a CIB Bank Zrt. 2008. június 27-én az alábbi alapítói határozatokat hozta:

1/2008. (VI.27.) sz. Alapítói határozat

Az Alapító akként határozott, hogy a Társaság cégnevét „New York Broker Befektetés és Pénzügyi Közvetítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság”-ról „CIB New York Broker Befektetés és Pénzügyi Közvetítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság”-ra, rövid cégnevét pedig „New York Broker Zrt”-ről „CIB New York Broker Zrt”-re módosítja. Az Alapító felhívja a Társaság vezérigazgatóját, hogy a névváltozással kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.

2/2008. (VI.27.) sz. Alapítói határozat

Az Alapító akként határozott, hogy a Társaság 1054 Budapest, Szabadság tér 15. szám alatti székhelyét törli, továbbá a Társaság új székhelye 1027 Budapest, Medve u. 4-14. szám legyen.

3/2008. (VI.27.) sz. Alapítói határozat

Az Alapító akként határozott, hogy felhatalmazza dr. Gyollai János (Czeglédi és Társai Ügyvédi Iroda) ügyvédet-jogi képviselőt, hogy a mai napon hozott határozatokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt és az Alapszabály Módosítását ellenjegyzéssel ellássa és a Társaságot a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság előtt indult cégeljárásban képviselje.

CIB Bank Zrt.