CIB Alapkezelő közleménye

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4–14., cg.: 01-10-044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. tv  (Tpt.) 395. § (1) bekezdésének i) pontja alapján ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy  CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. cégjegyzékben nyilvántartott adataiban változás történt, a cég adószámának ÁFA kódja 2008.06.10-ei hatállyal megváltozott. A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. új adószáma: 11969347-2-41.

Budapest, 2008. június 12.

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.