Közlemény a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. 2007. évi auditált éves beszámolójáról

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzék szám: 01-10-044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 395. § (3) és (4) bekezdéseire hivatkozással, az alábbiakban teszi közzé a társaság közgyűlése által elfogadott, 2007. évi üzleti évre vonatkozó auditált éves beszámolójának mérlegét, eredménykimutatását és cash flow-kimutatását. A társaság 2007-es üzleti évére vonatkozó éves beszámolójáról a könyvvizsgáló (Ernst & Young Kft.) 2008. január 18-án korlátozás nélküli, tiszta jelentést adott ki. A társaság auditált éves beszámolója – amelynek részét képezi még az itt közzétetteken kívül a kiegészítő melléklet és az üzleti jelentés – teljes terjedelmében, a könyvvizsgálói jelentéssel együtt megtekinthető 2008. február 8-ától a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. székhelyén, a meghirdetett ügyfélfogadási órák alatt.

További részletek>>