A CIB Bank Zrt. tájékoztatása leányvállalata közgyűléséről

2008. május 28.

A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., Cg: 01-10-041004) az általa kibocsátott kötvények tulajdonos befektetőit ezúton tájékoztatja az érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont társaságok kapcsán az alábbiakról:

A CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont CIB Faktor Zrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 6. III. em.) 2008. május 26. napján 10:00 órai kezdettel, valamennyi részvényes részvételével 1027 Budapest Medve u 4-14. sz. alatt rendkívüli közgyűlést tartott az alábbi napirendi pontokkal:

1. A Társaság székhelyének módosítása;

2. Igazgatósági tag visszahívása;

3. A Társaság módosított Alapszabályának elfogadása.

1) A Társaság székhelyének módosítása

A közgyűlés egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

9/2008. (V. 26.) SZÁMÚ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A közgyűlés a Társaság székhelyét 1054 Budapest, Báthory utca 5. címre módosítja.

2) Igazgatósági tag visszahívása

A közgyűlés egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

10/2008. (V. 26.) SZÁMÚ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A közgyűlés Dávidné Mogyorósi Juditot a Társaság igazgatóságából visszahívja.

3) A Társaság módosított Alapszabályának elfogadása

A közgyűlés egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

11/2008. (V. 26.) számú KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A közgyűlés a Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát elfogadja.

CIB Bank Zrt.