A CIB Bank Zrt. közleménye a CIB 2010/B kötvény kamatáról

A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., Cg:01-10-041004; tőzsdetagság: Budapesti Értéktőzsde Zrt.; tevékenységi engedély száma: III/41. 044-10/2002.) ezúton értesíti tisztelt befektetőit, hogy az általa kibocsátott CIB 2010/B kötvény 2008. február 08. és 2008. május 08. közötti kamatperiódusára érvényes kamat mértéke évi 7,66% 360 napos bázison. 

CIB Bank Zrt.