Az IE Befektetési Alapkezelő Zrt. közleménye

2008. március 27.

Az IE Befektetési Alapkezelő Zrt. (szh.: 1054 Budapest, Szabadság tér 15., Cg.: 01-10-043207) ezúton értesíti tisztelt Befektetőit, hogy tulajdonosa 2008. március 25-én a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. és az IE Befektetési Alapkezelő Zrt. egyesülésével kapcsolatban alábbi határozatokat hozta:

Az Alapító tudomásul veszi a Vezérigazgatónak a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 279. § (2) bekezdésének megfelelően elkészített írásbeli beszámolóját a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.-nek az IE Befektetési Alapkezelő Zrt.-vel való egyesülése szükségességének jogi és gazdasági szempontok szerinti indokoltságáról, illetve a részvények cserearányának megállapításáról.

Az Alapító elfogadja az Egyesülő Társaságok (CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. és IE Befektetési Alapkezelő Zrt.) és az Egyesült Társaság (CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.) vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezeteire, a részvények cserearányára, valamint az egyesülési szerződés tervezetében és az Igazgatóság írásbeli beszámolójában foglaltakra vonatkozó könyvvizsgálói jelentéseket.

Az Alapító a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. mint az Egyesült Társaság alaptőkéjét 600.000.000,-Ft (azaz Hatszázmillió magyar forint) összegben állapítja meg, amely kizárólag pénzbeli hozzájárulásból áll, és amely 60.000 db, azaz Hatvanezer darab, egyenként 10.000,- Ft, azaz Tízezer forint névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvényre oszlik.

Az Alapító elfogadja a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. és az IE Befektetési Alapkezelő Zrt. mint egyesülő társaságok, valamint a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. mint az egyesüléssel létrejövő társaság vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezeteit.

Az Alapító elhatározta a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.-nek az IE Befektetési Alapkezelő Zrt.-vel történő egyesülését, olyan módon, hogy az IE Befektetési Alapkezelő Zrt. beolvad a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.-be és az egyesüléshez fűződő joghatások 2008. május 31-én állnak be.

Az Alapító elfogadja a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.-nek az IE Befektetési Alapkezelő Zrt.-vel történő egyesülése hatályossá válásának napjától hatályos Alapszabályát.

Az Alapító a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. és az IE Befektetési Alapkezelő Zrt. egyesülési szerződését elfogadja.

Az Alapító tudomásul veszi Madácsi Zsolt a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt., mint egyesült társaság igazgatósági tagja lemondását, továbbá hozzájárul ahhoz, hogy a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt., mint egyesült társaság Nagy Zoltánt az Igazgatóság tagjává 2010. március 31-ig tartó időtartamra megválassza.

Tisztelettel:
IE Befektetési Alapkezelő Zrt.