IE Befektetési Alapkezelő Zrt. közleménye

2008.02.21.

Az IE Befektetési Alapkezelő Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 15., cégjegyzékszám: 01-10-043207) ezúton értesíti tisztelt Befektetőit, hogy tulajdonosa 2008. február 18-án az alábbi határozatokat hozta:

„- Az Inter-Európa Bank Zrt. (szh.: 1054 Budapest, Szabadság tér 15., Cg.: 01-10-041105) átalakulás folytán megszűnt, jogutódja a CIB Bank Zrt. (szh.: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., Cg.: 01-10-041004).

- Alapító elfogadta Nagy Viktor lemondását a Társaság Felügyelő Bizottságában betöltött tagságáról. A Társaság felügyelő bizottsági tagja 2008. február 18. napjától 2011. február 18. napjáig Bánó T. Péter.

- A Társaság jelenleg nyilvántartott főtevékenységét és egyéb tevékenységi köreit törli, a 2008. évi TEÁOR szerint a Társaság tevékenységi körei az alábbiak lesznek:

 

64.99’08

 

 M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés (főtevékenység)

64.30’08

 Befektetési alapok és hasonlók

66.12’08

 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység

66.19’08

 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység

66.30’08

 Alapkezelés

70.22’08

 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

- Az Alapító a Társaság 2007-es üzleti évének mérlegét és üzleti jelentését a vezérigazgató írásbeli előterjesztése, a könyvvizsgáló jelentése és a Felügyelő Bizottság jelentése alapján a következők szerint fogadja el:
Mérlegfőösszeg: 548.221 ezer forint
Adózás előtti eredmény: 90.436 ezer forint
Adózott eredmény: 73.811 ezer forint

Az Alapító a Felügyelő Bizottság javaslata alapján akként határozott, hogy osztalékot nem fizet és a társaság adózott eredményét eredménytartalékba helyezi.

- Az Alapító - tekintettel a Társaság tervezett beolvadására a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.-be (szh.: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., Cg. 01-10-04283) - akként határozott, hogy felhatalmazza a Társaság vezérigazgatóját, hogy az egyesülési szerződés tervezetét, a vezérigazgató írásbeli beszámolóját, a könyvvizsgálónak az egyesülési szerződés tervezetére és a vezérigazgató írásbeli beszámolójára vonatkozó jelentését az illetékes cégbírósághoz nyújtsa be.”

7/2008. (II.18.) sz. Alapítói határozat

Az Alapító megállapítja, hogy Nagy Zoltán vezérigazgató a 2007-es üzleti évben munkáját a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte.
Az Alapító akként határozott, hogy Nagy Zoltán vezérigazgató részére a Társaság Alapszabályának IV./1.2 részében foglalt felmentvényt a 2007-es üzleti évre megadja.