A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. által forgalomba hozandó CIB Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Alapja nyilvános ajánlattétele

2008.02.20.

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Igazgatósága 2008. január 15-én kelt 1/2008. számú határozatában döntött a CIB Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Alapja elnevezésű értékpapír befektetési alap (a továbbiakban: Alap) létrehozásáról.

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a tájékoztató, kezelési szabályzat, rövidített tájékoztató és a nyilvános ajánlattétel közzétételét a 2008. február 19-én kelt E-III/110.612/2008. számú határozatában engedélyezte. Az Alapra vonatkozó hivatalos közlemények megtekinthetők a forgalmazási helyeken, az Alapkezelő székhelyén, a www.cib.hu és a www.cibalap.hu oldalon. A befektetési jegyek jegyzésére és a tájékoztató megtekintésére a CIB Bank Zrt. székhelyén (1027 Budapest, Medve u. 4-14.) és a teljes országos fiókhálózatában van lehetőség, mint jegyzési helyeken 2008. február 20-tól az üzleti órákban, valamint a tájékoztató megtekinthető a www.cibalap.hu honlapon.

A befektetési jegyek jegyzésére nyitva álló időszak: 2008. február 20. - 2008. március 7.

A forgalomba hozatalra jegyzés útján kerül sor. Az Alap befektetési jegyeit devizabelföldi és -külföldi természetes, jogi személyek valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok is jegyezhetik. A befektetési jegyek névértéke 1,- Ft, azaz egy magyar forint. Az értékesítési ár diszkontált jegyzési árfolyamon kerül meghatározásra, az alkalmazásra kerülő diszkont ráta 9,00% (éves).  Az egy befektető által minimálisan jegyezhető mennyiség: 100.000,- Ft.

Nyilvános ajánlattétel >> (.pdf)