A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja befektetési jegy forgalmazásának felfüggesztése 2008. szeptember 16. napon

Budapest, 2008. szeptember 11.

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4–14., cg.: 01-10-044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.) (a továbbiakban: Alapkezelő) a 2001. évi CXX. tv. 290. § (1) i) pontjában foglaltakra hivatkozással ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy az Alapkezelő által kezelt CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazására 2008. szeptember 16-án nem lesz lehetőség.

A befektetési jegyek folyamatos forgalmazásának felfüggesztését a IE Hunnia Nemzetközi Részvényalapokba Fektető Alapnak a PSZÁF-III./110.063-28/2008. sz. 2008. augusztus 14-én kelt felügyeleti határozattal jóváhagyott, 2008. szeptember 17-ei határnappal esedékes a CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapjába, mint jogutód befektetési alapba történő beolvadásának technikai lebonyolítása teszi szükségessé.

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.