VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÓL SZÓLÓ NYILATKOZAT

2008. június 10.

A Bankár Tıkebefektetési és Tanácsadó Zártkörően Mőködı Részvénytársaság,
(székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 7., a továbbiakban: „Bankár Zrt.”) által tett, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) által 2008. április 28-án jóváhagyott, az Exbus Vagyonkezelı Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság (székhely: 1075 Budapest, Madách tér 7. 7. emelet 2. szám, a továbbiakban: „Társaság”) névre szóló törzsrészvényeinek megszerzésére vonatkozó kötelezı nyilvános vételi ajánlata (a továbbiakban: „Vételi Ajánlat”) 2008. június 2-án sikeresen lezárult. A Bankár Zrt. a Vételi Ajánlatban, illetve a Vételi Ajánlat jóváhagyása iránti kérelmében úgy nyilatkozott, hogy a Tpt. 76/D. § szerinti vételi jogával élni kíván.

VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÓL SZÓLÓ NYILATKOZAT >>