A Bankár Tőkebefektetési és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság mint Ajánlattevő
KÖTELEZŐ NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA AZ
Exbus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság törzsrészvényei vonatkozásában

AJÁNLATI ÁR:
A törzsrészvények vonatkozásában a részvényenkénti ajánlati ár 113 forint azaz száztizenhárom forint.

Budapest, 2008. április 8.

Jelen Ajánlat 2008. április 8-án került benyújtásra a Felügyelethez.
Jelen Ajánlat a Felügyelet 2008. április 23-án kelt E-III/26.073/2008. sz. végzésének
megfelelően módosításra került.

A Felügyelet 2008. április 28-án kelt E-III/26.073-1/2008. számú határozatával jelen Ajánlatot jóváhagyta, ez a dokumentum a Felügyelet által jóváhagyott Ajánlat szövegét tartalmazza.