A CIB Bank Zrt. közleménye a CIB 2009/B kötvény kamatáról

2008. október 31.

A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., Cg:01-10-041004; tőzsdetagság: Budapesti Értéktőzsde Zrt.; tevékenységi engedély száma: III/41. 044-10/2002.) ezúton értesíti tisztelt befektetőit, hogy az általa kibocsátott CIB 2009/B  kötvény 2008. november 01. és 2009. február 01. közötti kamatperiódusára érvényes kamat mértéke évi 12,18% 360 napos bázison.