CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. tájékoztatása közgyűléséről

2008. január 29.

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (1027 Budapest, Medve utca 4-14.; Cg 01-10-044283) ezúton közzéteszi, hogy 2008. január 25-én 12:30 órai kezdettel, valamennyi részvényes részvételével 1027 Budapest, Medve utca 4-14. szám alatt rendes évi közgyűlést tartott az alábbi napirendi pontokkal >>