A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt CIB Profitmix 2 Tőkegarantált Származtatott Alap és CIB Dollár Profitmix Tőkegarantált Származtatott Alap Tájékoztatójának és kezelési szabályzatának valamint Rövidített tájékoztatójának módosítása

2008. december 5.

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4–14., cg.: 01-10-044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.) (a továbbiakban: Alapkezelő) ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a CIB Profitmix 2 Tőkegarantált Származtatott Alap és CIB Dollár Profitmix Tőkegarantált Származtatott Alap Tájékoztatójának és kezelési szabályzatának, valamint Rövidített tájékoztatójának módosítását a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyezte.

A CIB Profitmix 2 Tőkegarantált Származtatott Alap esetében jelen közzététel megjelenésének napját követő 30. naptól az alábbi változások lépnek hatályba:

    • Az alap futamideje meghosszabbításra kerül, az új lejárat dátuma 2012. március 2.
    • Az alap hozamfizetési szabályai szerint az eredeti lejárat napján esedékes hozam nem kerül kifizetésre, hanem az alap vagyonának részeként kockázatmentes bankbetétekbe fektetjük be, ezáltal növelve a befektetési jegyek árfolyamértékét.
    • Az alap hozamának újrabefektesével egyidejűleg 2009. január 9-től akciós forgalmazási időszak veszi kezdetét, amely 2009. március 6-ig tart. Ebben az időszakban, az alapba befektetett pénz kimagasló bankközi betétkamatlábak mellett kamatozik. Az Alapkezelő az alap vagyonát az új befektetési irányelvek szerinti 2009. március 6.-át követően fekteti be. Az opció megvásárlásáig az alap csak kockázatmentes bankbetétekbe fektethet, valamint a befektetési jegyek a napi árfolyamértéken díjmentesen visszaválthatóak ill. megvásárolhatóak lesznek.
    • Végül megváltozik az alapra terhelt könyvvizsgálói díj bemutatásának módja.

A CIB Dollár Profitmix Tőkegarantált Származtatott Alap esetében megváltozik az alapok könyvvizsgálójának személye, amely a jelen közzététel megjelenésének napján lép hatályba.

A módosított tájékoztató és kezelési szabályzat, valamint rövidített tájékoztató megtekinthető az Alapkezelő székhelyén, a www.cib.hu és a www.cibalap.hu Internet oldalakon, valamint a forgalmazók székhelyén és fiókjaiban a meghirdetett üzleti órák alatt.

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.