A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt CIB Koktél 1 Alapok Alapja Tájékoztatójának és kezelési szabályzatának valamint Rövidített tájékoztatójának módosítása

2008. december 1.

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4–14., cg.: 01-10-044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.) (a továbbiakban: Alapkezelő) ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a CIB Koktél 1 Alapok Alapja Tájékoztatójának és kezelési szabályzatának, valamint Rövidített tájékoztatójának módosítását a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyezte. A módosítás értelmében az alap könyvvizsgálójának személye megváltozik, amely a jelen közzététel megjelenésének napján lép hatályba. A módosított Tájékoztató és kezelési szabályzat, valamint Rövidített tájékoztató megtekinthető az Alapkezelő székhelyén, a www.cib.hu és a www.cibalap.hu Internet oldalakon, valamint a forgalmazók székhelyén és fiókjaiban a meghirdetett üzleti órák alatt.

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.