A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. közleménye

2008. szeptember 15.

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. tájékoztatása az általa kezelt CIB Hozamgarantált Betét Alap, CIB Pénzpiaci Alap, CIB Euró Pénzpiaci Alap, CIB Konvergencia Kötvény Alap, CIB Ingatlan Alapok Alapja, CIB Kincsem Kötvény Alap, CIB Közép-európai Részvény Alap, CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja, CIB Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Alapja, CIB Indexkövető Részvény Alap, CIB Nyersanyag Alapok Alapja; Tájékoztatójának, kezelési szabályzatának és Rövidített tájékoztatójának módosításáról

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4–14., cg.: 01-10-044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.) tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy az általa kezelt befektetési alapok  Tájékoztatójának és kezelési szabályzatának, valamint Rövidített tájékoztatójának módosítását a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyezte.

A CIB Közép-európai Részvény Alap és a CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja befektetési politikája módosításra került az alapok cél-, ill. lehetséges befektetési területeinek valamint az alapok portfoliójának devizális kitettsége vonatkozásában.

A CIB Hozamgarantált Betét Alap, a CIB Pénzpiaci Alap, a CB Euró Pénzpiaci Alap, a CIB Konvergencia Kötvény Alap, a CIB Ingatlan Alapok Alapja, a CIB Kincsem Kötvény Alap, a CIB Közép-európai Részvény Alap, a CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja, a CIB Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Alapja, a CIB Indexkövető Részvény Alap és a CIB Nyersanyag Alapok Alapja esetében módosításra kerültek a portfólió egyes elemeinek értékelési szabályai.

A portfólió egyes elemeinek értékelési szabályait érintő módosítások a jelen közzététel megjelenésének napját követő 5. naptól lépnek hatályba. A befektetési politikát érintő módosítások a jelen közzététel megjelenésének napját követő 30. naptól lépnek hatályba.

A módosított tájékoztatók és kezelési szabályzatok, rövidített tájékoztatók megtekinthetők az alapkezelő székhelyén, a forgalmazó székhelyén és fiókjaiban, valamint az alapkezelő és a forgalmazó honlapján.

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.