A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. tájékoztatása közgyűléséről

2008. szeptember 5.

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (1027 Budapest, Medve utca 4-14.; Cg 01-10-044283) ezúton közzéteszi, hogy 2008. augusztus 28-án 14:00 órai kezdettel, valamennyi részvényes részvételével 1027 Budapest, Medve utca 4-14. szám alatt rendkívüli közgyűlést tartott az alábbi napirendi pontokkal:

1) Végleges vagyonmérleg elfogadása

A közgyűlés egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

10/2008. (VIII. 28.) SZÁMÚ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

Az IE Befektetési Alapkezelő Zrt-nek a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt-be való beolvadásához kapcsolódóan a részvényesek elfogadják a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. és az IE Befektetési Alapkezelő Zrt., mint jogelődök végleges vagyonmérlegét, valamint a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt., mint jogutód társaság végleges vagyonmérlegét.

2) Igazgatósági tag felmentvénye

A közgyűlés egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

11/2008. (VIII. 28.) SZÁMÚ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés tudomásul vette Nagy Zoltán igazgatósági tag lemondását és igazolta, hogy a lemondó igazgatósági tag a munkáját a 2008. évi üzleti év során a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, és erre tekintettel felmentette őt a 2008. évi üzleti év során hozott döntésekkel kapcsolatos, a Társasággal szembeni vagyoni felelősség alól.

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.