A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt CIB Euró Pénzpiaci Alap befektetési jegyek forgalmazásának felfüggesztése 2008. július 10. és 2008. július 11. napokon

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4–14., cg.: 01-10-044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.) (a továbbiakban: Alapkezelő) a 2001. évi CXX. tv. 290. § (1) i) pontjában foglaltakra hivatkozással ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy az Alapkezelő által kezelt CIB Euró Pénzpiaci Alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazására 2008. július 10-én és 2008. július 11-én nem lesz lehetőség.

A befektetési jegyek folyamatos forgalmazásának felfüggesztését  a PSZÁF-III./110.274-6/2008. sz. 2008. június 6-án kelt felügyeleti határozattal jóváhagyott, 2008. július 9-ét követően hatályba lépő, az alap nettó eszközérték megállapításának időpontjára, módjára, a befektetési jegyek forgalmazásának szabályára, és a portfólió egyes elemeinek értékelési szabályaira vonatkozó változások technikai végrehajtása teszi szükségessé.

Budapest, 2008. június 27.

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.