A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt CIB Euró Pénzpiaci Alap Tájékoztatójának és kezelési szabályzatának módosítása

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4–14., cg.: 01-10-044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.) (a továbbiakban: Alapkezelő) ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a CIB Euró Pénzpiaci Alap Tájékoztatójának és kezelési szabályzatának módosítását a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyezte. A módosítás értelmében megváltoznak a portfólió egyes elemeinek értékelési szabályai. A módosítás a jelen közzététel megjelenésének napját követően 2008. július 9-én lép hatályba. A módosított tájékoztató és kezelési szabályzat, valamint rövidített tájékoztat megtekinthető az Alapkezelő székhelyén, a www.cib.hu és a www.cibalap.hu Internetes oldalakon, valamint a forgalmazók székhelyén és fiókjaiban a meghirdetett üzleti órák alatt.

Budapest, 2008. június 24.

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.