CIB Alapok tájékoztatóinak módosítása

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt CIB Euró Pénzpiaci Alap, CIB Részvény Alap, CIB Európai Részvény Alap, CIB Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Alapja és CIB Nyersanyag Alapok Alapja Tájékoztatójának és kezelési szabályzatának valamint Rövidített tájékoztatójának módosítása

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4–14., cg.: 01-10-044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.) (a továbbiakban: Alapkezelő) ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a CIB Euró Pénzpiaci Alap, a CIB Részvény Alap, a CIB Európai Részvény Alap, a CIB Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Alapja és a CIB Nyersanyag Alapok Alapja Tájékoztatójának és kezelési szabályzatának, valamint Rövidített tájékoztatójának módosítását a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyezte.

    • A CIB Euró Pénzpiaci Alap esetében megváltozik a nettó eszközérték megállapításának gyakorisága, időpontja és közzététele, a nettó eszközérték számításának módja, a befektetési jegyek forgalmazásának szabályai, valamint a portfolió egyes elemeinek értékelési szabályai.
    • A CIB Részvény Alap esetében megváltoznak az alap befektetési politikájának egyes jellemzői, valamint az alap elnevezése CIB Közép-európai Részvény Alapra módosul.
    • A CIB Európai Részvény Alap esetében megváltozik az alap elnevezése CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapjára, valamint módosításra kerül az alap befektetési alap fajtája, az alap befektetési politikájának főbb jellemzői, az alap befektetési korlátai és a portfolió lehetséges elemeinek minimális, tervezett és maximális aránya.
    • A CIB Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Alapja esetében megváltoznak az alap befektetési politikájának egyes jellemzői.
    • A CIB Nyersanyag Alapok Alapja esetében megváltozik a portfólió lehetséges elemeinek minimális, tervezett, és maximális aránya, az alapra terhelhető költségek bemutatása, valamint az alap befektetési politikájának főbb jellemzői.

A módosított tájékoztatók és kezelési szabályzatok, valamint rövidített tájékoztatók megtekinthető az Alapkezelő székhelyén, a www.cib.hu és a www.cibalap.hu Internetes oldalakon, valamint a forgalmazók székhelyén és fiókjaiban a meghirdetett üzleti órák alatt.

Budapest, 2008. június 9.
CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.