CIB Alapkezelő közleménye

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4–14., cg.: 01-10-044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.) ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy Pintér András (a tıkepiacról szóló 2001. évi CXX. tv (Tpt.) 11. számú mellékletének 2. pontja alapján a portfoliókezelés és befektetési eszközök kereskedésével kapcsolatos feladatokra vonatkozó személyi előírások alapján bejelentett személy) munkaviszonya a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt-nél, közös megegyezéssel megszűnt.

Budapest, 2008. július 30.

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.