A CIB Tőkevédett Származtatott Alap részesedési aránya

2008. június 18.

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4–14., Cg.: 01-10-044283, tevékenységi engedély száma:  III/100.036-4/2002.) ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a CIB Tőkevédett Származtatott Alap tájékoztatójának 4.1 pontjában rögzített részesedési arány 110,00%-ban került meghatározásra.

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt