A CIB Bank Zrt. közleménye a CIB 2009/B kötvény kamatáról

2008. április 30.

A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., Cg:01-10-041004; tőzsdetagság: Budapesti Értéktőzsde Rt.; tevékenységi engedély száma: III/41. 044-10/2002.) ezúton értesíti tisztelt befektetőit, hogy az általa kibocsátott CIB 2009/B  kötvény 2008. május 01. és 2008. augusztus 01. közötti kamatperiódusára érvényes kamat mértéke évi 8,46% 360 napos bázison.