A CIB Csoport 2007. első féléves teljesítménye

Egyenletes pályán

2007. augusztus 24.

Az idei év első felében is egyenletesen teljesített a CIB Bank: konszolidált mérlegfőösszegét 13 százalékkal, működési eredményét pedig 21 százalékkal növelte az elmúlt év hasonló időszakához képest.

A félév végére – a konszolidált, nem auditált, IFRS-adatok alapján – a CIB Bank mérlegfőösszege 1 898 milliárd forintra, a (céltartalék-képzés előtti) működési eredménye pedig 27,7 milliárd forintra emelkedett. A mérlegfőösszeg bővülésében – az aktívák oldalán – meghatározó szerepet játszott a lakossági hitelek 35 százalékos, valamint a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott hitelek 11 százalékos növekedése. Forrás oldalon az ügyfélbetétek állománya, a kibocsátott értékpapírok állományával együtt, 23 százalékkal, 1096 milliárd forintra gyarapodott.

A Vállalati üzletág 2007. első félévében rendkívüli aktivitást mutatott az ügyfélbetétek gyűjtésében, aminek köszönhetően a vállalati betétállomány 20 százalékkal, 568 milliárd forintra emelkedett. Különösen kiemelkedően, 43 százalékkal, gyarapodott a kis- és középvállalatoktól származó források állománya, amely a félév végén csaknem 260 milliárd forintot tett ki.

 A CIB Lízing Csoport tevékenységében a legnagyobb dinamikát a tehergépkocsi-finanszírozás mutatta, a kihelyezés-állomány a tavaly június végit 62 százalékkal haladta meg, s csaknem 15 milliárd forinttal emelkedett, de kiválóan teljesített a gép- és berendezés üzletág is, amely 24 százalékkal, 12 milliárd forinttal, növelte kihelyezéseinek állományát.

A Lakossági üzletág 2007. első félévében is lendületesen fejlődött. A lakáscélú hitelek állománya 35 százalékkal, az egyéb hiteleké pedig 37 százalékkal bővült.

A vizsgált időszakban több mint 90 ezer új ügyfél választotta a CIB Csoport valamely tagját, így az ügyfelek száma a félév végén megközelítette a 600 ezret. A CIB Internet Bankot csaknem 50 százalékkal többen, mintegy 145 ezren használták, tehát a bankcsoport megközelítőleg minden negyedik ügyfele egyben a CIB Internet Bankon keresztül is intézte a pénzügyeit.

A CIB Befektetési Alapkezelő alapjaiban 43 százalékkal több forrást helyeztek el a befektetők, mint egy évvel korábban, a társaság portfóliókezelésében lévő vagyon pedig 23 százalékkal növekedett. A cég által kezelt összes vagyon 2007. június 30-án az egy évvel korábbinál 35 százalékkal volt nagyobb, s 238 milliárd forintot tett ki.

A CIB Csoport első negyedéves eredményéhez nagyban hozzájárult a szigorú költ-séggazdálkodás: a működési költségek a szóban forgó időszakban csupán 15 százalékkal növekedtek.

Vissza a sajtóközleményekhez