Tájékoztatás a fogyatékkal élő ügyfelek részére

A CIB Csoport fontosnak tartja, hogy szolgáltatásaihoz mindenki, így a mozgásukban, látásukban, hallásukban korlátozott vagy egyéb módon fogyatékkal élő ügyfeleink is egyenlő eséllyel férhessenek hozzá. Ennek egy része törvényi kötelezettség, más része önálló vállalás. Ezért minden lehetséges és ésszerű eszköz alkalmazásával törekszik arra, hogy a társadalomban fogyatékkal élők csoportjai a fogyatékossággal nem érintett ügyfelekkel azonos minőségű, de speciális igényeikhez igazodó szolgáltatásban részesülhessenek.


A CIB Csoport a fogyatékos ügyfelekkel szemben tanúsított magatartása során figyelmet fordít a szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférésre, ezeknek az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatások minőségére és a fogyatékos ügyfelekkel való ügyintézés során a helyzetüknek megfelelő speciális bánásmódra. Kiemelten fontos, hogy az érdekeiket csak akadályozottan képviselni képes fogyatékos ügyfelek csoportja a nem fogyatékos ügyfelekkel azonos minőségű szolgáltatásban részesülhessen.


A 22/2016. (VI.29.) számú, a hitelintézetekben a fogyatékos személyek pénzügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférését előíró szabályokról szóló NGM rendelettel összhangban ide kattintva érhető el a szolgáltatási térkép a fogyatékossággal élő személyek szolgáltatáshoz való hozzájutásáról, ide kattintva pedig a tájékoztatás az ügyintézési lehetőségekről a fogyatékossággal élő személyek részére,azok igénybevételét szolgáló bankfiókok listáját a következő táblázatunkban foglaltuk össze.


Általános tájékoztató a CIB Bank fogyatékkal élő ügyfelei számára