Csoportos fizetési megbízások

Bankunk által kifejlesztett elektronikus rendszer, a megbízások széles körének elektronikus úton történő benyújtását, így a csoportos átutalás és a csoportos beszedési megbízás indítását teszi lehetővé.

    • A csoportos fizetési megbízások révén egyszerűbben, gazdaságosabban bonyolíthatók le az azonos jogcímen jelentkező nagy tételszámú megbízások (pl. munkabérek, segélyek).
    • Mód nyílik a likviditás pontosabb tervezésére, mivel a megbízás benyújtásakor megadható a beszedés/átutalás értéknapja.