Pénzforgalmi szolgáltatás

Pénzforgalmi szolgáltatásaink körébe soroljuk többek között különösen a bankszámlavezetést, a bankszámla terhére, illetve javára fizetési műveletek teljesítését, így a bankszámlák közötti fizetési műveletek teljesítését továbbá,  a pénztári szolgáltatásokat, likviditásmenedzsment kezelést.

Tájékoztató a vállalati ügyfelek számára a SEPA, illetve az EGT-n belüli sürgősségi euró átutalási megbízásokat érintő változásokról - A változások hatályba lépése: 2016. november 1.

Ezen szolgáltatásaink közül szeretnénk részletesebb betekintést adni Önöknek Bankunkban elérhető bankszámlák közötti főbb fizetési műveletek típusairól:


 •  átutalások, melyen belül lehetséges
  • eseti átutalás
   • forintban belföldre (bankon belül vagy bankközi)
   • forintban külföldre
   • devizában belföldre, külföldre
  • átvezetés saját, CIB-es számlák között
  • rendszeres/állandó átutalás (forintban),
  • értéknapos átutalás  
  • csoportos átutalás (forintban)
  • SEPA átutalás
  • VIBER átutalás (forintban) 
 • beszedés
  • csoportos beszedési megbízás (forintban)
  • hatósági átutalások
  • felhatalmazáson alapuló forint beszedési megbízás
 • Postai szolgáltatások

Eseti átutalás esetén a bank a kedvezményezett bankszámlája javára a CIB Banknál vezetett bankszámla terhére meghatározott összeget utal át, mely átutalás történhet forintban vagy devizában és belföldre vagy külföldre.  

Belföldi forintátutalás esetén a napközbeni elszámolás során a Bank biztosítja, hogy kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának a számláján legkésőbb a fizetési megbízás a Banki Órarend szerinti átvételét követő négy órán belül jóváírásra kerüljön.

Deviza átutalás: Bankközi deviza átutalás esetén lehetőséget biztosítunk sürgősségi felár megfizetése esetén arra, hogy EUR, USD,  GBP, CAD - devizanem esetén  T (tárgynapi), míg minden más devizanemben T+1 napon teljesítse a bank az átutalási megbízást.

Rendszeres/Állandó forint átutalások: állandó átutalási megbízással rendszeres időközönként (napi, heti, kétheti, havi, negyedéves, féléves és éves), azonos összegű átutalási megbízást teljesíti a bank.

Csoportos forint átutalások: csoportos átutalás esetén a Bankszámla-tulajdonos, mint Fizető Fél a Bankkal Keretszerződésben foglalt helyen és meghatározott módon az azonos jogcímű, különböző Kedvezményezettek javára szóló Átutalási megbízásokat kötegelve, csoportos formában nyújtja be (pl. munkabérek). A csoportos átutalások benyújtása Business Terminálon és Inbiz rendszeren keresztül lehetséges.

SEPA (Single Euro Payments Area) átutalás: Egy olyan kizárólag EUR devizanemű átutalás, amely levonások nélkül kerül jóváírásra a kedvezményezett számláján. A SEPA átutalás feltétele, hogy a Kedvezményezett bankja is tagja legyen a EU-s klíringrendszernek. Minden SEPA átutalás esetén kötelező a kedvezményezett bank SWIFT címének használata, és kötelező a kedvezményezett számlaszámát IBAN formátumban megadni.

VIBER: Olyan bankközi forint azonnali átutalási forma, amely 2 órán belül teljesítésre kerül, ha 8-16 óra között a bank átveszi az átutalást.

Csoportos beszedési megbízás:  Az Üzletfél, mint érintett Fizető Fél felhatalmazása alapján a Kedvezményezett a számlavezető pénzforgalmi szolgáltatójával történt megállapodás szerint az azonos jogcímű, különböző Fizető Felek fizetési számlái terhére szóló, terhelési nappal ellátott beszedési megbízásokat kötegelve, csoportos formában nyújtja be. A csoportos beszedési megbízást  Business Terminálon keresztül lehet benyújtani.


A pénztári szolgáltatásaink teljes körű leírása itt eréhető el.


A csoportos beszedési megbízásról további hasznos információ található a GIRO Zrt. által indított weboldalon a www.csoportos-beszedes.hu címen.A tájékoztatás nem teljes körű, részletes tájékoztatásért tekintse meg a Banknak a szolgáltatásra irányadó általános szerződési feltételeit, különös üzletszabályzatait, kondíciós listáit, továbbá forduljon a Bank munkatársaihoz.