Deviza-kereskedés Margin letéttel

A CIB Bank egy olyan konstrukciót dolgozott ki társas vállalkozások számára, amellyel a vállalkozások ’színesíthetik’ devizapiaci tevékenységüket, diverzifikálhatják portfoliójukat. 

Mi az a Margin?

A Margin(-kereskedés) lényege, hogy Ön köthet devizapiaci eszközöket olyan névleges összegben, amely nagyobb értéket képvisel, mint a rendelkezésre álló tényleges (számláján elhelyezett) fedezet (letét). Azaz, amennyiben Ön margin elszámolású ügyletet köt, nem szükséges, hogy rendelkezzen a megvásárolni kívánt befektetési eszköz teljes ellenértékével, illetve az értékesíteni kívánt befektetési eszközzel, kizárólag a devizapiac árfolyamok elmozdulásainak fedezetét kell biztosítania.

A konstrukció előnyei

    • A bank igen kedvezően állapította meg a tőkeáttétel (a kereskedési összeg és a letét hányadosának értéke) lehetséges mértékét, igazodva a devizapiacon ténylegesen jellemző árfolyam-elmozdulás mértékéhez;
    • Mind a napon belüli, mind a napon túli árfolyammozgásból profitálhat;
    • Kedvező árfolyamváltozás esetén a nyereség azonnal realizálható;
    • Amennyiben Ön valamely kereskedelmi tevékenységével kapcsolatos árfolyamkockázatát kívánja mérsékelni, de a bankkal nem rendelkezik az ehhez szükséges kereskedési limittel, letét elhelyezése mellett biztosítottá válik ennek lehetősége is.

És mi a kockázat?

Bármely devizaügylet megkötése során felmerül a veszteség kockázata. A margin ügyleteket jellemző tőkeáttétel lehetővé teszi a gyors és rendkívüli mértékű profitszerzést, de ugyanakkor megvan a veszélye egy nem várt mértékű veszteség gyors generálásának is. Fontos, hogy figyelemmel kövessük a margin küszöbünket és az erről szóló szabályokat, hogy tisztában legyünk vele milyen pozíciókat vállalhatunk.

A fedezettség követelményének mindenkor meg kell felelni. Amennyiben a nyitott pozíció veszteségtartalma eléri a Letét egy meghatározott mértékét, szükségessé válik a fedezet kiegészítése, ennek elmaradása esetén a bank a pozíciót lezárja. A bank a gondos és körültekintő eljárás ellenére sem tudja garantálni, hogy az árfolyamok rövid idő alatt bekövetkező jelentős mértékű, kedvezőtlen mozgása okán realizált veszteség mértéke a Letét értékét ne haladja meg.

A devizapozíciók hatékony kezelése

A devizapiac különböző megbízás (order) típusokat „ismer”, melyek elősegítik a pozíciók hatékonyabb kezelését. Jelen konstrukció megkívánja, hogy a Befektető folyamatosan figyelemmel kísérje a devizapiaci eseményeket, illetve azok hatását a már megnyitott pozícióira, ezért a pozíciók kezelésének ismerete segítheti a spekulációs cél elérését. 

Az alábbiakban definiáltunk néhányat a legismertebb megbízás-típusok közül, melyeket természetszerűleg a bank is fogad és kezel.

Take Profit order
Akkor használjuk, ha már van egy nyitott pozíciónk, melyet egy előre rögzített kedvező árfolyam elérése esetén zárni kívánunk, azaz a nyereséget realizáljuk. 

Stop Loss order
Akkor használjuk, ha már van egy nyitott pozíciónk, és nem akarjuk, hogy az árak kedvezőtlen irányú elmozdulása a vállalható veszteségünk mértékénél nagyobb veszteséget okozzon, ezért meghatározzuk azt az árfolyamot, amelyen a pozíciónkat mindenképpen lezárjuk. 

One Cancels Other (OCO) order
Az OCO a leggyakrabban használt összetett megbízás típus, 2 megbízás egyidejű kezelése. 
Akkor használjuk, ha be akarjuk biztosítani nyitott pozíciónkat, úgy, hogy az veszteségbe ne forduljon, vagy legalábbis a veszteség mértéke korlátos legyen; illetve egyidejűleg, amennyiben az árfolyam kedvezően alakul, egy bizonyos nagyságú nyereséget realizáljuk. Az OCO kiköti azt is, hogy amennyiben a megbízás egyik része teljesült, akkor a másik része automatikusan törlésre kerül.

If Done (ID) order
Szintén egy összetett megbízás típus, 2 megbízás egyidejű kezelése.
Akkor használjuk, ha meghatározzuk azt az árat, melyen a pozíciót megnyitjuk, és egyidejűleg azt is, ahol azt lezárjuk. A második kizárólag akkor lép életbe, ha az első teljesült.

Üzleti feltételek

A Bank a Margin (-elszámolású) ügyletekre vonatkozó mindenkori üzleti feltételeit a bank Margin elszámolású ügyleteire vonatkozó Üzleti Feltételek megnevezésű dokumentumban foglalja össze, így különösen a Devizanemek, a Letét típusai, illetve megkívánt mértéke; a Pozíciózárásra vonatkozó szabályok, kötelmek és az Üzleti órák.

További részletekért keresse fel bankfiókjainkat, vagy forduljon CIB-es kapcsolattartójához.

---

Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek, és nem nyújt teljeskörű tájékoztatást ezért kérjük forduljon Banki kapcsolattartójához illetőleg keresse fel Bankfiókjainkat. A Bank fenntartja a jogot a rendelkezésre bocsátott információk megváltoztatására és módosítására.