Devizautalások változása 2007. január 1-jétől

Bankunk annak érdekében, hogy ügyfeleink pénzügyeiket minél gyorsabban tudják intézni - a visszajelzéseket is szem előtt tartva - folyamatosan fejleszti rendszereit. Ennek részeként került sor a devizaátutalásokat illetően néhány módosítás bevezetésére.

2007.január 1-jétől a bejövő devizaátutalási megbízások tekintetében az alábbi változások lépnek életbe:

1. Ügyfeleink részére érkező devizautalások jóváírása kizárólag a kedvezményezett számlaszáma alapján történik. Ez azt jelenti, hogy abban az esetben is automatikusan arra a számlaszámra íródik jóvá a tétel, ami a megbízáson szerepel, ha a megbízáson szereplő kedvezményezett neve, címe esetleg eltér az adott számlaszámhoz rendelt névtől és címtől, vagy ha ezekben az adatokban elírás található.

2. 2007.január 1-jétől azon az alszámlán kerül jóváírásra egy adott tétel, ami a megbízáson szerepel.

- Amennyiben a megbízáson nem szerepel alszámlaszám, a bejövő összeg devizanemében vezetett alszámlán írjuk jóvá a tételt,

- Ha pedig ebben a devizanemben nem vezetünk alszámlát, akkor a deviza forintellenértékét a forintban vezetett főszámlára írjuk jóvá.

- Ügyfeleink számára lehetőséget biztosítunk arra, hogy külön írásbeli nyilatkozatban rendelkezzenek arról, hogy általános jelleggel melyik alszámlára kérik jóváírni a bejövő devizautalásokat. Ilyen írásbeli nyilatkozat esetén a jóváírást a külön nyilatkozatban megjelölt alszámlára teljesítjük.

A fentiektől eltérő formák/pl.telefoni értesítés a bejövő tételekről/ kézi feldolgozást igényelnek, így a kondíciós lista szerinti külön díjat számítunk fel.

3. Külön felhívjuk szíves figyelmüket az IBAN /International Bank Account Number/ nemzetközi számlaszám kötelező használatára.

2007.január 1-jétől a European Payment Council előírásainak megfelelően az Európai Unió 25 tagállama, valamint Norvégia, Izland és Liechtenstein közötti EUR tranzakcióknál kötelező 

- a kedvezményezett számlaszámának IBAN formátumú feltüntetése és

- a kedvezményezett bank BIC kódjának /Bank Identifier Code/,azaz a  SWIFT banki azonosító  megadása, melyeket partnereiktől tudnak beszerezni.

Az IBAN számlaszám és/vagy a BIC kód hiánya esetén a kedvezményezett bankja megtagad/hat/ja a fizetési megbízás teljesítését, s költségeinek levonása után visszaindít/hat/ja az utalás összegét.

A CIB Bank Zrt.  fentiekre tekintettel az alábbiaknak megfelelően fog eljárni:

- Bejövő utalásoknál Bankunk befogadja a nem IBAN számlaszámmal érkező tételeket, de – miután kézi feldolgozást igényelnek – a kondíciós lista szerinti külön díjat számítunk fel.

- Kimenő utalások esetén a CIB Bank Zrt. nem tud felelősséget vállalni azért, ha a kedvezményezett bankja az IBAN szám hiánya miatt utasítja vissza a megbízást.

Előzetesen jelezzük, hogy Bankunk a közeljövőben tervezi bevezetni, hogy kizárólag IBAN számlaszám megadásával fogadjuk be ügyfeleinktől a megbízásokat.

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatosan részletesebb tájékoztatást igényel, kérjük, forduljon számlavezetőjéhez!