Tájékoztatás

a Jelszógeneráló eszközzel (Token/Easy Token/CIB mobilToken) történő azonosítási mód kötelező alkalmazásáról a CIB Internet Bank és a mobilCIB használatához

RÖVIDEN A VÁLTOZÁSOKRÓL

Mi változik?

 • Az eddigi szabadon választott jelszó helyett egy eszköz (token) generálja a bejelentkezéshez és a megbízások megerősítéséhez szükséges, alkalmanként változó jelszót.

Milyen eszközt lehet választani?

 • Fizikai, kulcstartó nagyságú eszközt (Easy Token) vagy okostelefonra letölthető mobilalkalmazást (CIB mobilToken). Azon ügyfeleink számára, akik már korábban is token eszközt használtak, nem szükséges a választás, használhatják korábbi kódgenerálójukat, de dönthetnek az új lehetőségek mellett is.

Kinek kötelező?

 • Minden CIB Elektornikus szolgáltatásokat (CIB Internet Bank, mobilCIB) használó ügyfelünknek.*

Mikortól kötelező?

 • A szerződésmódosításra 2013. szeptember 16-tól- 2014. március 31-ig ütemezetten kerül sor annak érdekében, hogy az ügyintézés minél gördülékenyebb lehessen. A szerződésmódosításra, az erről szóló internetbanki tájékoztatás elfogadásától számított 60 naptári nap áll minden, adott ütemben értesített ügyfelünk rendelkezésére.**

Kérjük, döntése előtt vegye figyelembe, hogy mindaddig, amíg a Tájékoztatást elolvasását igazoló "Tudomásul vettem" mezőt nem jelöli be, úgy a továbblépés és az Elektronikus Szolgáltatás funkcióinak igénybe vétele az Elektronikus Szolgáltatás rendszerében nem biztosított az Ön számára.

Mennyibe kerül?

 • Lakossági ügyfeleknél számlacsomagonként és választott eszközönként változó a díjazása
 • Az igénylés díja 0 Ft, a havi díj a legtöbb számlacsomag esetén 0 vagy 56 Ft/hó
 • Részletes információkat az egyes számlacsomagok aktuális kondíciós listáiban, az Elektronikus szolgáltatások díjainál talál

A CIB Internet Bank és a mobilCIB használatának még biztonságosabbá tétele érdekében a CIB Bank Zrt. (a továbbiakban: Bank) 2013. augusztus 8-ától kezdődően fokozatosan a jelszógeneráló eszközzel történő azonosítási mód kötelező alkalmazását vezeti be, követve ezáltal a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által is meghatározott, kétfaktoros hitelesítési módra vonatkozó biztonsági előírásokat.

A fent nevezett dátumtól kezdődően minden új, CIB Internet Bank vagy mobilCIB szolgáltatást (továbbiakban Elektronikus Szolgáltatást) igénylő ügyfelünknek, akik ezen Elektronikus Szolgáltatásokat olyan műveletek elvégzésére is fogják használni, amelyek részükről jóváhagyást vagy elektronikus aláírást igényelnek (Aláírást igénylő műveletek) azonosítási módként, valamelyik jelszógeneráló eszközzel történő azonosítási módot kell választaniuk.


Hogyan érinti ez a változás a meglévő Ügyfeleinket?

A Jelszógeneráló eszköz kötelező alkalmazása egyes meglévő Ügyfeleinknek az alábbiakban meghatározott Felhasználója vonatkozásában a Bank és Ügyfél között létrejött CIB Internet alapú Elektronikus Szolgáltatások igénybe vételére vonatkozó szerződés (továbbiakban: Szerződés) valamelyik Jelszógeneráló eszközzel történő azonosítási módra történő módosítását teszi szükségessé.

* Kötelező a Szerződésmódosítás azon Felhasználók vonatkozásában, akik az Elektronikus szolgáltatásainkat a következők szerint használják:

még jelszóval történő azonosítási móddal (alfanumerikus Felhasználó azonosítót, jelszót, és aláírási kódszót) és

lakossági ügyfelek esetében Alap, Teljes vagy Kártya, vállalati ügyfelek esetében nem kizárólag Lekérdezési, Rögzítői vagy a Lekérdező-Rögzítő szolgáltatási csomaggal

A jelszóval történő azonosítási mód a 6 jegyű alfanumerikus (2 betű, 2 szám, 2 betű) Felhasználói azonosítóval és az ügyfél által választott jelszóval történő azonosítást jelenti.

Azt, hogy a Felhasználója milyen szolgáltatási csomaggal rendelkezik a Szerződésben tekintheti meg. A szolgáltatások tartalmáról az alábbi linken tájékozódhat.

Szolgáltatási csomag

 • Nem kötelező a Szerződésmódosítás, abban az esetben, ha a Felhasználó az Elektronikus Szolgáltatást csak számlainformációk lekérdezésére, vagy megbízások rögzítésére használja, vagyis Szerződése Lekérdezési és / vagy Rögzítői Szolgáltatási csomaggal került beállításra, akkor nem kötelező a Szerződés fentiek szerinti módosítása.


Mi a Jelszógeneráló eszköz, azaz a Token, az Easy Token vagy a CIB mobilToken?

A Jelszógeneráló eszköz egyszer felhasználható jelszavakat generáló eszköz vagy alkalmazás (szoftver), amely jelszavak az Elektronikus Szolgáltatások rendszerébe történő bejelentkezés során a felhasználók azonosításának részét képezik, továbbá az Aláírást igénylő műveletek jóváhagyására/elektronikus aláírására szolgálnak.

A Jelszógeneráló eszközt a Bank biztosítja Ügyfelei számára, mely lehet a Bank részéről már korábban is biztosított úgynevezett Token, az újonnan bevezetett Easy Token vagy a mobil eszközre alkalmazásként letölthető CIB mobilToken, melyek közül kiválaszthatja az Ön számára leginkább megfelelőt.


Milyen további előnyei vannak a Jelszógeneráló eszköz használatának?

 • a banki rendszer egy mindig változó adat alapján is  ellenőrzi a felhasználói jogosultságot
 • a jelszó meghatározott ideig érvényes
 • korlátlan számú egyszeri jelszó generálható
 • könnyen használható


Milyen további előnyei vannak a CIB mobilTokennek?

 • a CIB mobilToken okostelefonra letölthető, így nem kell egy újabb eszközt magánál tartania


Mikor és meddig kell a Szerződést módosítani?

A Szerződés módosítására 2013. augusztus 8-ától minden ügyfelünknek lehetősége van, akkor is, ha nem kötelező a Szerződésmódosítás.

 • Azon Ügyfelek, akiknek kötelező a Szerződésmódosítás, az átszerződési kötelezettségről a Bank 2013. szeptember 2-ától, kezdődően, több szakaszban, ütemezetten, személyre szólóan, a CIB Internet Bankon és mobilCIB-en keresztül tájékoztatja. 

A Szerződés módosítására a CIB Internet Bankon megjelenő Tájékoztatás elfogadásától (a képernyőn található „Tudomásul vettem” mező bejelölésétől) számított 60 naptári nap áll Ügyfeleink rendelkezésére.

Amennyiben a Tájékoztatás elfogadására 2014. január 30-a után kerül sor, vagy nem kerül sor a Tájékoztatás elfogadásra, mert az Ügyfél nem lép be az Elektronikus Szolgáltatás rendszerébe, akkor  legkésőbb 2014. március 31-ig kell a Szerződés módosításának megtörténnie és ezzel áttérni a jelszógeneráló eszközzel történő azonosítási módok valamelyikére.


Mi történik, ha a Szerződésmódosításra a megadott határidő lejáratáig nem kerül sor?

Abban az esetben, ha a Szerződés módosítására a megadott határidő lejáratáig nem kerül sor, a CIB Internet Bank és a mobilCIB szolgáltatást a jelenleg használt jelszavas azonosítási móddal a Felhasználók csak korlátozottan – csökkentett funkcionalitással – fogják tudni használni. A Elektronikus Szolgáltatás Bank általi korlátozásáról korlátozott funkciók listájáról szóló tájékoztató elérhető az alábbi linken.

 • Felhívjuk Ügyfeleink szíves figyelmét arra, hogy 2014. március 31-e után a CIB Internet Bank és a mobilCIB szolgáltatás használatának a korlátozása minden olyan Felhasználóra ki fog terjedni, akik vonatokozásában a Szerződésmódosítás kötelező volt és 2014. március 31. napjáig nem kerül sor a CIB Internet alapú Elektronikus Szolgáltatások igénybe vételére vonatkozó szerződés módosítására, függetlenül attól, hogy a Bank rendelkezésére áll-e a CIB Internet Bankon keresztül a részükre eljuttatott Tájékoztatás elfogadása. 


Hol lehet az új, jelszógeneráló eszközzel történő azonosítási mód alkalmazása érdekében a Szerződés módosítását megkötni?

 • Bankfiókjainkban:

bármelyik Jelszógeneráló eszközre át lehet szerződni,

Fontos tudnivalók, Bankfiókunkban történő Szerződéskötés esetén:

Amennyiben a felhasználók személye az Ügyfél személyétől eltér, úgy az új, jelszógeneráló eszközt használni kívánó felhasználó és az Ügyfél együttes megjelenése szükséges. A legközelebb eső bankfiók kiválasztásához használja honlapunkon elérhető Fiók-keresőnket.

hozza magával saját és amennyiben más személy a felhasználója, akkor a felhasználója azonosító okmányait;

hozza magával a saját vagy amennyiben más személy a felhasználója, akkor a felhasználója belföldi mobiltelefonját.

 • CIB Internet Bankon keresztül

kizárólag CIB mobil Tokennel történő azonosítási módra lehet átszerződni, azon Ügyfeleinknek, akik egyedüli felhasználóik az Elektronikus Szolgáltatásuknak és

lakossági ügyfelek esetében Teljes, Alap vagy Kártya szolgáltatási csomaggal,  vállalati ügyfelek esetében nem kizárólag Lekérdezési, Rögzítői vagy a Lekérdező-Rögzítő  szolgáltatási csomaggal rendelkeznek, és felhasználói azonosítójukkal más Ügyfél számlájához nem férnek hozzá.

 • CIB24 telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül

Telefonos azonosító kóddal rendelkező magánszemély és egyéni vállalkozó Ügyfeleink, az éjjel nappal hívható 06-40-242-242-es telefonszámon. (Amennyiben a meglévő Felhasználó azonosítójával másik ügyfél számláját is eléri, akkor a másik ügyfélszámlával kapcsolatban, csak akkor tud átszerződni CIB mobilTokenre, ha a másik ügyfélszámlán is azonosítani tudja magát Telefonos azonosító kóddal.)


Mennyibe kerül a jelszógeneráló eszközök használata?

A jelszógeneráló eszközök használati és egyéb kapcsolódó díjairól a honlapunkon, a bankszámlavezetésre vonatkozó Kondíciós Listákban illetve bankfiókjainkban tájékozódhat.

Kondíciós Lista lakossági ügyfelek részére

Kondíciós Lista vállalati ügyfelek részére


Jelszógeneráló eszközzel történő azonosítási mód alkalmazása eBroker szolgáltatásunk használatához:

A jelszógeneráló eszközzel történő azonosítási mód bevezetése CIB Internet Bank és mobilCIB szolgáltatásunk használatához kötelező, de kiemelt biztonságot jelent eBroker szolgáltatásunk használatához is, ezért mindenképpen javasoljuk Ügyfeleinknek.

Ki kell emelnünk azonban, hogy kizárólag eBroker elektronikus szolgáltatást igénybevevő Ügyfeleinknek nem kötelező a Szerződés módosítása, így eBroker szolgáltatásunkat 2014. március 31-e után is teljes körűen tudják használni a korábbi jelszavas azonosítási mód alkalmazásával.

Azonban, amennyiben a Szerződés módosítása megtörténik a CIB Internet Bank és  mobilCIB vonatkozásában az, az eBroker szolgáltatást is érinti.

További kérdés estén kérjük, forduljon bizalommal munkatársainkhoz bankfiókjainkban vagy hívja CIB24 nonstop telefonos ügyfélszolgálatunkat a 06-40-242-242-es telefonszámon.

A Jelszóval történő azonosítási mód módosításának Bank általi kezdeményezését és az Elektronikus Szolgáltatás Bank általi korlátozását a 2013. augusztus 8. napján hatályba lépett Lakossági Üzletág Általános Szerződési Feltételek 3.6.14.2. és 3.6.15.3. pontja valamint a társas vállalkozások részére szóló Általános Szerződési Feltételek a CIB Internet alapú Elektronikus Szolgáltatások igénybevételéhez című feltétel (továbbiakban együtt: ÁSZF) tartalmazza.


** Példa:

Ha Ön 2013. szeptember 16-án fogadta el a tájékoztatót, akkor legkésőbb 2013. november 16-ig szüksége van szerződése módosítására.

Ha ön nem lépett be internet bankjába csak 2013. október 1-én, akkor a tájékoztatót is csak október 1-én fogadta el, így szerződését 2013. december1-ig szükséges módosítania.   

Lehetőség van tehát arra is, hogy a Tájékoztatást egy későbbi időpontban fogadja el (Tudomásul vettem mező bejelölése). Amennyiben 2014. január 30-a után fogadja el a jelen Tájékoztatást, akkor Szerződésmódosítást 2014. március 31-ig kell megkötni.