Vállalatok

2018-10-12 10:46 - Szigorítja a külföldiek magyarországi tulajdonszerzését a kormány (portfolio.hu)
Külföldi befektető kizárólag a kormánynak történő bejelentés és a bejelentés tudomásulvételének visszaigazolását követően szerezhet 25 százalékot, nyilvánosan működő részvénytársaság esetén 10 százalékot meghaladó tulajdonrészt magyarországi székhelyű pénzügyi, energia-, víz- és távközlési szolgáltató vállalatban, hadiipari, illetve bizonyos informatikai társaságokban.

A külföldi befektető bejelentési kötelezettségéről, illetve a Magyarország biztonsági érdekét sértő külföldi befektetések ellenőrzéséről szóló, a Magyar Közlönyben megjelent törvény szerint a bejelentési kötelezettség akkor is fennáll, ha a külföldi befektető 25 százalékot el nem érő tulajdonszerzése azt eredményezné, hogy a meghatározott tevékenységet folytató hazai társaságban a külföldi befektetők együttes tulajdonrésze összességében meghaladná a 25 százalékot.

A bejelentéshez kötött tevékenységek a következők:
  • fegyver- és lőszergyártás, valamint az engedélyköteles haditechnikai eszközök előállítása,
  • kettős felhasználású termék előállítása,
  • a haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott titkosszolgálati eszközök előállítása,
  • a  hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvényben meghatározott pénzügyi szolgáltatás nyújtása és a kiegészítő pénzügyi szolgáltatások közül a fizetési rendszer működtetése,
  • a villamos energiáról szóló törvény hatálya alá tartozó szolgáltatások,
  • a földgázellátásról szóló törvény hatálya alá tartozó szolgáltatások,
  • a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény hatálya alá tartozó szolgáltatások,
  • az elektronikus hírközlésről szóló törvény hatálya alá tartozó szolgáltatások,
  • az  állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló törvény hatálya alá tartozó elektronikus információs rendszerek kialakítása, fejlesztése vagy működtetése

tevékenységi körökön belül a kormány rendeletében meghatározott egyes tevékenységek.

A bejelentésben a külföldi befektetőnek be kell mutatnia eddigi gazdasági tevékenységét, és csatolnia kell minden olyan okiratot, amely alapján megállapítható a külföldi befektető és a külföldi befektetőben részesedéssel rendelkező jogi személyek tulajdonosi szerkezete, valamint a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonos.

Tiltó döntés akkor hozható, ha megalapozottan feltehető, hogy a magyarországi székhelyű társaságban befolyást szerző jogi személy a meghatározott körülmények fennállásának elfedésére, az ellenőrzés elnehezítésére, az e törvényben meghatározott eljárás megkerülésére létesült vagy arra szolgál. Ilyennek minősül, ha a jogi személy a bejegyzése szerinti államban tényleges gazdasági tevékenységet nem folytat, tartós gazdasági tevékenységére utaló körülmények - különösen gazdasági létesítmények, foglalkoztatottak - fennállása nem igazolható. A külföldi befektető a tiltó döntést közigazgatási perben megtámadhatja a Fővárosi Törvényszéken.

Ha a külföldi befektető a bejelentési kötelezettségének nem tett eleget, a miniszter a tudomásulvételt nem igazolta vissza vagy tiltó döntést hozott, a szerző fél a részvénykönyvbe nem jegyezhető be, a tagjegyzékben nem tüntethető fel, a részesedései tekintetében a gazdasági társasággal szemben jogot nem gyakorolhat. Arra az esetre, ha a külföldi befektető a bejelentési kötelezettséget nem teljesítve szerez a meghatározottnál nagyobb tulajdonrészt, a szabályozás háromhónapos határidőt biztosít a magyarországi székhelyű társaságban fennálló tulajdonrészének értékesítésére, befolyása, illetve a fióktelep megszüntetésére vagy tevékenységi körének módosítására. A magyar államot elővásárlási jog illeti meg.

A törvény 2019. január 1-jén lép hatályba; a bejelentésre vonatkozó részletes szabályokat a kormány rendeletben állapítja meg.

Címlapkép: MTI/Sóki Tamás

A hírek szerkesztését a CIB Bank tartalomszolgáltató partnerei végzik. Az itt leírtak nem feltétlenül tükrözik a CIB Bank véleményét.

LEGFRISSEBB HÍREINK

Vállalatok / 2019-06-24 15:56
Ma 15 éves a Wizz Air budapesti bázisa - olvasható a légitársaság közleményében. Az első ...
Vállalatok / 2019-06-24 13:12
Hárommilliárd forint vissza nem térítendő támogatást nyújt a kormány az osztrák járműipari cég, az ...
Vállalatok / 2019-06-24 12:45
A BMW a korábban tervezettnél két évvel hamarabb, 2023-ra piacra kívánja vinni 25 elektromos ...
Vállalatok / 2019-06-24 12:36
Meredeken zuhannak a bevételei és veszteségesen működik a Lufthansa fapados légitársasága, a ...
Vállalatok / 2019-06-24 09:20
Hamarosan jön a magyar tőzsde történetének első fúziója, ugyanis összeolvad az Opus és a Konzum. ...