Gyakran Feltett Kérdések

 • Mi az a XETRA?
 • Milyen változást jelent a kereskedési modellekben a XETRA a 2013 december 6 előtt használt kereskedési rendszerhez képest?
 • Milyen értékpapír kategóriák léteznek és mit jelentenek?

 • Milyen kereskedési szakaszok lesznek az egyes kereskedési modellekben?

 • Mit jelent az előkészítési szakasz?

 • Mit jelent az aukció?

 • Mit jelent az indikatív ár, mire szolgál?

 • Mit jelent az ajánlatkönyv kiegyensúlyozó szakasz?

 • Mit jelent a folyamatos kereskedés?

 • Mit jelent a lezárási szakasz?

 • Mit jelent az aukciók közötti szakasz?

 • Mi az az árlépésköz és hogyan változik a XETRA-val?

 • Mi az a volatilitás és mikor alkalmazzák a volatilitási szakaszt?

 • Milyen ársávokat vesz figyelembe a XETRA kereskedési rendszer?

 • Mit jelent a Dinamikus ársáv?

 • Mit jelent a Statikus ársáv?

 • Meddig él egy visszavonásig érvényes megbízás?

 • Meddig él egy adott időpontig érvényes megbízás?
 • Mit jelent a kereskedési korlát és milyen típusai vannak?

Mi az a XETRA?
A világ egyik leggyorsabb és leghatékonyabb elektronikus kereskedési rendszerének számít. 1997-ben fejlesztették ki, és először a Frankfurti Tőzsdén helyezték üzembe. 2013, december 6-tól a Budapesti Értéktőzsdén is ez a kereskedési rendszer lesz elérhető.

Milyen változást jelent a kereskedési modellekben a XETRA a 2013 december 6 előtt használt kereskedési rendszerhez képest?

Jelenleg használt egy kerekedési modell helyett a XETRA-ban három különböző kereskedési modell lesz.

Részvénypiac Prémium és Standard kategóriájában szereplő instrumentumok kereskedése gyakorlatilag nem változik, továbbra is folyamatos kereskedéssel zajlik a nap, amelyet a jelenlegihez hasonlóan a nap elején és végén egy-egy aukció nyit meg és zár le a nyitó- és záróár meghatározására. A technikai bevezetéssel piacra lépő részvények kereskedését bonyolító „T” kategóriában ugyanakkor megszűnik a folyamatos kereskedés, és e helyett naponta több alkalommal aukcióra kerül sor. Ez a modell jobban illeszkedik azon értékpapírok kereskedéséhez, ahol bármilyen okból nem tud kialakulni kellően likvid kereskedés. Ugyanez a modell alapján történik a kereskedés a hitelpapírok (például a vállalati kötvények) és a befektetési jegyekpiacán is.

A certifikátokkereskedése ún. folyamatos aukciós modellben zajlik majd a BÉT-en is. Ennél a modellnél az aukciók gyors egymásutánban követik egymást a termékek árjegyzőjének aktivitásától függően.

Milyen értékpapír kategóriák léteznek és mit jelentenek?

A BÉT 2013. július 1-jei hatállyal átalakította kategória rendszerét. A Részvények „A” kategória elnevezése Részvények Prémium kategóriára, míg a Részvények „B” kategória elnevezése Részvények Standard kategóriára változott. A Részvények T kategória elnevezés változatlan maradt. Prémium kategóriába csak törzsrészvényeket lehet majd bevezetni, elsőbbségi részvényeket már nem. Ezen kívül a társaságoknak már a tőzsdei bevezetéskor el kell készíteniük és közzétenniük a felelős társaságirányítási jelentés, és új kötelezettségük a társasági eseménynaptár elkészítése is, amelyet minden üzleti év elején kell közzétenniük.

A „Részvények B kategória” vonatkozásában az átnevezésen túl a bevezetési és forgalomban tartási szabályok nem változtak.

Milyen kereskedési szakaszok lesznek az egyes kereskedési modellekben?
Az egyes kereskedési modellek főbb kereskedési szakaszait és azok időzítését egy-egy kereskedési napon belül az alábbi ábrák szemléltetik:

Mit jelent az előkészítési szakasz?

A tényleges kereskedés megkezdése előtt van az előkészítő szakasz, amelyben lehetőség van új ajánlatok és tételére, de lehetőség van ezek visszavonására, illetve a már rendszerben lévő korábbi ajánlatok törlésére. Az ajánlatok bekerülnek az ajánlati könyvbe, de a könyv ekkor még nem nyilvános, ezért az értékpapír előző napi záróárán kívül semmilyen piaci információ nem áll rendelkezésére.

 • az összes ajánlatokat, amelyek ár és típus alapján engedélyezettek az aukcióban,
 • az előző szakaszba bevitt és az aukcióban is érvényes ajánlatokat.

Amennyiben kötésképes ajánlatok vannak az ajánlati könyvben, akkor az ajánlati könyv információin túl az indikatív ár és indikatív mennyiség is megjelenítésre kerül. Az ajánlatgyűjtés véletlenszerű időpontban ér véget, és ezt követően megtörténik az egyensúlyi áras algoritmus alapján az ármeghatározás és megtörténik az ajánlatok párosítása.

Mit jelent az aukció?
Jelentősége egy egyensúlyi alapon meghatározandó ár képzése. Ebben a szakaszban lehet ajánlatot tenni és visszavonni. Az ajánlati könyv tartalmazza:

 • az összes ajánlatokat, amelyek ár és típus alapján engedélyezettek az aukcióban,
 • az előző szakaszba bevitt és az aukcióban is érvényes ajánlatokat.

Amennyiben kötésképes ajánlatok vannak az ajánlati könyvben, akkor az ajánlati könyv információin túl az indikatív ár és indikatív mennyiség is megjelenítésre kerül. Az ajánlatgyűjtés véletlenszerű időpontban ér véget, és ezt követően megtörténik az egyensúlyi áras algoritmus alapján az ármeghatározás és megtörténik az ajánlatok párosítása.

Mit jelent az indikatív ár, mire szolgál?
Az Ajánlati könyvben szereplő ajánlatok alapján, a könyv aktuális állapota szerint kialakult egyensúlyi ár. Minden újonnan tett vagy visszavont ajánlat után a rendszer frissíti az indikatív árat.

Mit jelent az ajánlatkönyv kiegyensúlyozó szakasz?
Aukció végén előfordul olyan eset, hogy egyensúlytalanság keletkezik az ajánlati könyvben, és így nem lehet minden kötésképes ajánlatot lekötni (azaz kimaradó/le nem kötött mennyiség marad a könyv vételi vagy eladási oldalán). Ilyen esetekben automatikusan átmegy a kereskedés egy ún. Ajánlati könyv kiegyensúlyozó részszakaszba, ahol az alábbi szabályok szerint jönnek létre az ügyletek:

 • egyféle, ún. ‘Maradékot lekötő’ típusú ajánlat tehető, amely csak a kimaradó mennyiség lekötésére szolgál (rész vagy teljes mennyiség is lehet), minden egyéb ajánlatbeadás visszautasításra kerül;
 • az ajánlatok kötési ára az előző részszakaszban meghatározásra kerülő nyitóár;
 • a beérkező ‘Maradékot lekötő’ ajánlatok időprioritás szerint kerülnek lekötésre.

Mit jelent a folyamatos kereskedés?

Az ajánlatok, gyakorlatilag a jelenlegi (2013.12.06 előtti) szabad szakasz kereskedés formájában, ár-idő prioritás alapján kötődnek, azaz a beérkező ajánlatok vagy azonnal párosításra kerülnek (részben vagy teljes egészében) az ajánlati könyv legjobb ellenoldali ajánlatával/ajánlataival, vagy az áruk és időbélyegzőjük alapján bekerülnek az ajánlati könyvbe. Folyamatos kereskedés alatt valamennyi engedélyezett ajánlattípus tehető az érvényességének és az egyéb korlátozásoknak megfelelően.


Mit jelent a lezárási szakasz?

Tényleges kereskedést követően él a kereskedést lezáró szakasz. Ekkor még az ajánlati könyvekben lévő ajánlataikat visszavonhatják illetve lehetőség van új ajánlatok tételére is, de a többivel együtt ezek az ajánlatok már csak a következő kereskedési napon válnak aktív ajánlatokká. Napi ajánlat ebben a szakaszban már nem tehető.

Mit jelent az aukciók közötti szakasz?
Aukciós modellben két aukció közötti időintervallumot jelöli, amelyben az ajánlati könyv zárt, és ügyletkötés nem történik. Ebben a szakaszban megbízás adható és visszavonható.

Mi az az árlépésköz és hogyan változik a XETRA-val?

Az egyes tőzsdei termékek vonatkozásában meghatározott legkisebb árváltozási érték. Az árlépésköz a választott értékpapír árfolyamától függően változik. Példa: egy részvényre 10.000 Ft alatti árú ajánlatot 1 Ft-os árlépésközzel is lehet tenni, (mint 9999, 9998) míg ugyanarra a részvényre 10.000 forint felett csak az 5 Ft-os árlépésköznek megfelelő ajánlati árral (mint 10.005, 10.010) tehető ajánlat.

Mi az a volatilitás és mikor alkalmazzák a volatilitási szakaszt?
Volatilitás az ármozgások kontrollálását szolgálja. A volatilitási szakasz egy komplex, az ármozgások kezelésére hivatott eljárás, mely szakasz abban az esetben lép életben, amikor az ajánlati könyvbe kerülő ajánlat indikatív kötés ára kívül esik az előre meghatározott ársávon.

Milyen ársávokat vesz figyelembe a XETRA kereskedési rendszer?
A Xetra rendszer kétféle ársávot alkalmaz a volatilitással kapcsolatban: Dinamikus ársáv és Statikus ársáv. A Xetra minden kötés előtt megvizsgálja, hogy a létrejövő kötés ára kívül esik a Dinamikus illetve Statikus ársávon vagy sem. A vizsgálatkor a még nem létrejött kötés ára – indikatív ár –határozza meg azt, hogy az értékpapír kereskedése volatilitási szakaszra vált-e vagy sem. A volatilitási szakaszra váltás akkor történik, ha az indikatív ár kívül esik a Dinamikus vagy a Statikus ársávon.

Mit jelent a Dinamikus ársáv?
Értékpapíronként, a Dinamikus Ársáv Referenciaárához képest százalékos értékkel meghatározott eltérési tartomány. A Dinamikus ársáv referenciaára mindig az utolsó létrejött kötés ára lesz. Így ez a referenciaár minden kötés után frissül.

Mit jelent a Statikus ársáv?
Értékpapíronként, a Statikus Ársáv Referenciaárához képest százalékos értékkel meghatározott eltérési tartomány. A Statikus ársáv referenciaára a legutolsó aznapi aukciós szakaszban született kötés ára lesz, vagy annak hiányában az azt megelőző legutolsó kötés ára.

Meddig él egy visszavonásig érvényes megbízás?

Az ajánlat visszavonásáig, de legfeljebb 360 naptári napig érvényes, amennyiben az nem teljesül vagy kerül visszavonásra.

Meddig él egy adott időpontig érvényes megbízás?
Az ajánlatban meghatározott naptári napig érvényes, de legfeljebb 360 naptári napig, amennyiben az nem teljesül vagy kerül visszavonásra.

Mit jelent a kereskedési korlát és milyen típusai vannak?
A kereskedés korláttal a megbízás érvényességét lehetséges korlátozni a folyamatos kereskedés aukciókkal (részvények) és az aukciós modell (befektetési jegyek, T sorozatú részvények) esetében. A kereskedési korlátok a következőek:

 • Kereskedési főszakasz : Csak a folyamatos kereskedés aukciókkal modellben tehető Ajánlat. Előkészítési és Lezárási szakaszokban is beadható a megbízás, de csak ezen két szakaszon kívül lesz érvényes.
 • Aukciók : Az ajánlat csak az Aukciós szakaszokban érvényes.
 • Nyitó aukció: Az ajánlat csak a Nyitó aukciós szakaszban érvényes.
 • Záró aukció: Az ajánlat csak a Záró aukciós szakaszban érvényes.
 • Aukciós áron kötő: Az Aukciós szakaszokban, az Aukciós áron kimaradó Ajánlati mennyiség lekötésére szolgál. Csak aukciós szakaszokban és azon belül csak az Ajánlati Könyv kiegyensúlyozás részszakaszban tehető.
"T" kategória a technikai bevezetéssel –azaz nyilvános részvényértékesítés nélkül – tőzsdére lépő cégek számára jelent megoldást. 2013 október elején a következő cégek kerültek ebbe a kategóriába: Alteo, Biomedical, Externet, Finext, FUSO, Futuraqua, GrEnergie, KEG, Kulcs-Soft, Optisoft, Őrmester, Shopline,TC Befektetési Nyrt. és a Visonka.