CIB likviditási alapokkal kapcsolatos változások - CIB Start Alapcsalád

A CIB Alapkezelő frissíti termékpalettáját, és létrehozza a CIB Start Alapcsaládot, mely a CIB Hozamvédett Betét Alap, a CIB Pénzpiaci Alap, a CIB Euró Pénzpiaci Alap és a CIB Dollár Megtakarítási Alap átalakításából jön létre.

Mi az, ami változik?

Az alapok neve:

Új név

Korábbi név

CIB Start Tőkevédett Alap

CIB Hozamvédett Betét Alap

CIB Start 2 Rövid Kötvény Alap

CIB Pénzpiaci Alap

CIB Euró Start Rövid Kötvény Alap

CIB Euró Pénzpiaci Alap

CIB Dollár Start Rövid Kötvény Alap

CIB Dollár Megtakarítási Alap

Az alapok kategóriabesorolása:

A korábbi pénzpiaci/likviditási/szabad futamidejű kötvénytípusú alapok helyett a fenti alapok a jövőben egységesen rövid kötvényalapként működnek tovább.

o   Mit jelent ez?

Változik az alapok kezelési szabályzatában meghirdetett befektetési politika, ennek köszönhetően az alapok a kötvény típusú eszközök szélesebb körét érhetik el.

o   Mibe fektetnek majd az alapok?

Bankbetétekbe, állampapírokba, vállalati kötvényekbe, jelzáloglevelekbe és egyéb pénzpiaci eszközökbe.

o   Miért jó ez?

Az alapok megváltozott befektetési politikája lehetővé teszi, hogy rugalmasabban alkalmazkodjunk a piaci változásokhoz, és a rövid kötvényekkel akár magasabb hozamok szerzésére használhassuk fel azokat a változásokat, amelyek a kötvénypiacokon zajlanak, illetve véleményünk szerint a közeljövőben zajlani fognak. Az átalakítások után várakozásaink szerint így a jelenlegi hozamszinteknél magasabb hozamok elérését tudjuk megcélozni.


Az alapok javasolt tartási ideje:

A fenti alapokat a jövőben egységesen legalább 6 hónapos időtávra javasoljuk megtartani a korábbi tetszőleges, vagy 3 hónapos javasolt tartási idő helyett.


A CIB Hozamvédett Betét Alap hozamvédelme

A CIB Hozamvédett Betét Alap átalakítását követően létrejövő CIB Start Tőkevédett Alap nem hozamvédelmet, hanem tőkevédelmet biztosít.


o   Mit jelent ez?

Az alap tőkevédelmet biztosít 30 naptári napon túli tartás esetén. Az Alapkezelő az Alap eszközeit úgy fekteti be, hogy egy adott forgalmazási napon megvásárolt befektetési jegyek árfolyama legalább 30 naptári napos tartási időszak után ne csökkenjen a vásárláskori árfolyamértéke alá. Ennél rövidebb tartási időszak alatt az Alap nem ígér tőkevédelmet. Hozamvédelmet utoljára 2018. december végén hirdetünk az alapra, amely 2019. január 1-től 2019. január 31-ig lesz érvényben a jelenlegi szabályokkal. 2019. február 1-től az alapra nem hirdetünk, és nem vállalunk hozamvédelmet.

Mi marad változatlan?

Az alapok hozam/kockázat profilja

Új név

Korábbi név

Hozam/kockázat profil (1-től 7-ig terjedő skálán)

CIB Start Tőkevédett Alap

CIB Hozamvédett Betét Alap

1 (kockáztelutasító)

CIB Start 2 Rövid Kötvény Alap

CIB Pénzpiaci Alap

1 (kockáztelutasító)

CIB Euró Start Rövid Kötvény Alap

CIB Euró Pénzpiaci Alap

1 (kockáztelutasító)

CIB Dollár Start Rövid Kötvény Alap

CIB Dollár Megtakarítási Alap

2 (kockázatkerülő)

o   Mit jelent ez?

Az alapok az eddigiekhez hasonlóan alacsony kockázat mellett, mérsékelt hozam elérését célozzák.


Az alapok elszámolása

Az alapok elszámolása változatlanul T-napos marad, azaz bármely forgalmazási napon 16 óráig megadott vételi vagy eladási megbízás tárgynapon teljesül.

Az alapok költségei:

Az alapokra terhelt költségek, illetve a forgalmazással kapcsolatosan felmerülő költségek változatlanok maradnak.


Mi a teendője?

A kezelési szabályzat módosításával kapcsolatban Önnek semmilyen teendője nincsen.

Amennyiben rendszeres megbízása van valamely alapra vonatkozóan (CIB Rendszeres Befektetési Alap Program vagy CIB Likviditáskezelési Befektetési Alap Program), úgy a megbízása a jövőben is teljesülni fog.


Mit fog tapasztalni a változás hatályba lépésével?

A hatályba lépés napján (2019. január 14.) a portfóliójában az alap az új nevével fog szerepelni. Befektetési jegyeinek darabszáma változatlan marad. A CIB Alapkezelő várakozásai szerint a változást követően az érintett alapok árfolyammozgása továbbra is kiegyensúlyozott marad.


Mi a változás oka, célja?

Az Európai Parlament és Tanács pénzpiaci alapokról szóló 2017/1131 számú rendelete alapján 2019-től jelentősen megszigorodnak a korábbi pénzpiaci alapok működési feltételei, a rendeletnek való megfelelés a jelenlegi piaci környezetben várhatóan negatív hozamokat eredményezett volna. Ennek elkerülése érdekében az Alapkezelő úgy döntött, hogy az érintett alapok befektetési politikáját módosítja, és azokat a továbbiakban nem likviditási/pénzpiaci, hanem rövid kötvénytípusú befektetésként kezeli.


Kapcsolódó dokumentumok:

Hirdetmény

CIB Start Tőkevédett Alap

KIID

Kezelési Szabályzat

CIB Start 2 Rövid Kötvény Alap

KIID

Kezelési Szabályzat

CIB Euró Start Rövid Kötvény Alap

KIID

Kezelési Szabályzat

CIB Dollár Start Rövid Kötvény Alap

KIID

Kezelési Szabályzat


Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információkat, az alapok portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé.

 

Kérjük, részletesen és alaposan olvassa el a CIB Bank Zrt. által közzétett Általános Tájékoztatót a befektetési lehetőségekről és kockázatokról. Befektetési döntése meghozatala előtt tájékozódjon, mérlegelje tervezett befektetése tárgyát, kockázatát, befektetése tárgyának megszerzéséhez, tartásához, értékesítéséhez kapcsolódó díjakat.

Jelen tájékoztatás nem teljes körű. Az alapok tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev.eng.sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. Jelen tájékoztatás nem minősül ajánlattételnek, befektetési vagy adótanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről). A CIB Bank Zrt. által nyújtott befektetési szolgáltatások feltételei tekintetében a bank mindenkori Befektetési Szolgáltatásokra vonatkozó üzletszabályzata az irányadó, amely megtalálható a www.cib.hu honlapon, illetve bármely bankfiókban. A befektetési szolgáltatások díjairól a CIB Bank Zrt. Díjjegyzékében talál részletes felvilágosítást. A befektetési döntést minden esetben a befektető hozza meg. Sem a CIB Bank Zrt.-t, sem a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.-t nem terheli semminemű felelősség a befektető által hozott befektetési döntésekért, azok eredményéért, a befektetések kiválasztásából, illetőleg a piaci fejleményekből esetlegesen bekövetkező károkért.