A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. tájékoztatása közgyűlésről

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., cg.: 01-10-044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.) (a továbbiakban: Alapkezelő) a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCIII. törvény (a továbbiakban: Batv.) 136. § (1) bekezdés h) pontja alapján ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket az Alapkezelő Alapszabályában bekövetkezett változásról, miszerint az Alapkezelő a 2012. június 18. és 2013. április 30. közötti időszakra könyvvizsgálójának megválasztotta Dr. Eperjesi Ferencet (kamarai tagság szám: MKVK-003161), a KPMG Hungária Korlátolt Felelősségű Társaság (H-1139 Budapest, Váci út 99., Cg. 01-09-063183) könyvvizsgálóját.

Budapest, 2012. július 2.

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.