CIB Talentum Total Return Alapok Alapja forintban és euróban

Folyton változó világunkban percről-percre zajlanak az események, melyek olykor történelmi jelentőségűek, máskor szerényebb a hatásuk. 

Ebben az állandóan megújuló környezetben az abszolút hozamú – azaz total return – alapok olyan megtakarítási lehetőséget kínálnak, amelyeknél az alapot kezelő szakemberek a tőkepiaci várakozásoknak megfelelően aktívan változtatják a befektetések összetételét.

A CIB Talentum Total Return Alapok Alapjainak célja, hogy - pozitív és negatív piaci környezetben egyaránt - az állampapírokéhoz képest versenyképes teljesítményt érjenek el hosszú távon.  A CIB Alapkezelő az Intesa Sanpaolo csoporthoz tartozó Eurizon Capital szakértői támogatásával a világ legismertebb alapkezelőinek palettájáról válogatja össze a CIB Talentum Total Return Alapok Alapjainak eszközkosarát.  Az Alapok befektetéseinek összetételét - az Eurizon Capital által havi gyakorisággal adott ajánlásoknak megfelelően - a CIB Alapkezelő szakemberei időről-időre hozzáigazítják a piaci várakozásokhoz. 

 

A CIB Talentum Total Return Alapok Alapjait Önnek ajánljuk, ha:

 • befektetési döntéseinél az alacsony kockázat mellett elérhető hozamnál magasabb hozam elérésének lehetősége motiválja,
 • ismert alapkezelők befektetési alapjait szeretné elérni egyetlen termék megvásárlásával,
 • olyan befektetési lehetőséget keres, amely ötvözi a klasszikus befektetési irányelveket az alternatív, innovatív kereskedési stratégiák pozitív tulajdonságaival,
 • azokat a hosszú távú befektetési lehetőségeket részesíti előnyben, amelyeket nem Önnek kell aktívan kezelnie, mégis széles befektetési spektrumot tesznek elérhetővé,
 • hosszabb távú befektetési lehetőséget keres (ajánlott befektetési időtáv: 5 év),
 • a magasabb hozam elérése érdekében hajlandó közepes kockázatot vállalni,
 • szeretné kihasználni a Tartós Befektetési Számla és a Nyugdíj-előtakarékossági Számla nyújtotta adóelőnyöket.

Néhány példa az alapokban szereplő termékek alapkezelőire:

 • J.P. Morgan Asset Management
 • Blackrock
 • Aviva Investors
 • NN Investment Partners
 • Eurizon Capital

 

Mit kínálnak az alapok?

 • Széles spektrumú befektetési portfóliót.
 • Hozzáférést a világ legnagyobb alapkezelőinek termékeihez.
 • Kisösszegű befektetés lehetőségét.
 • A megtakarítás folyamatos növelésének lehetőségét.

A befektetés lehetséges kockázatai

 • Az alapok árfolyama jelentősen ingadozhat.
 • A befektetési jegyek árfolyamát a piaci folyamatok kedvező, illetve kedvezőtlen irányba is befolyásolhatják, így a szokásostól eltérő piaci folyamatok függvényében a befektetési jegyek árfolyam-ingadozása akár jelentősebb is lehet, a befektetési jegyek visszaváltása pedig árfolyamveszteséggel is járhat.

 

Kérjük, hogy az alapok befektetési politikájáról, valamint a befektetés kockázati tényezőivel kapcsolatos tudnivalókról minden esetben tájékozódjon az alapok Kezelési szabályzatából!

 

Kamatadómentes befektetés lehetősége

A CIB Talentum Total Return Alapok Alapjainak befektetési jegyeit a magánszemély befektetők elhelyezhetik Tartós Befektetési Számlán, illetve - forint alap esetében - Nyugdíj-előtakarékossági Számlán is. A Tartós Befektetési Számlára és a Nyugdíj-előtakarékossági Számlára jegyzett vagy vásárolt befektetési jegyek hozama után, amennyiben az szja törvényben meghatározott egyéb feltételek teljesülnek, nem kell kamatadót fizetnie!


Az adózási következmények csak a befektető egyedi körülményei alapján ítélhetők meg. Az adójogszabályok a jövőben változhatnak.

 

Havi portfólióbemutatás

2019.06.28. | 2019.04.30. | 2019.03.29. | 2019.02.28. | 2019.01.31. | 2018.12.31. | 2018.11.30. | 2018.10.31. | 2018.09.28. | 2018.05.31. | 2018.04.30. | 2018.03.31. | 2018.02.28. | 2018.01.31. | 2017.12.31. | 2017.11.30. | 2017.10.31. | 2017.09.30. | 2017.08.31. | 2017.07.31. | 2017.06.30. | 2017.05.31. | 2017.04.30.

Alapadatok

Névérték (CIB Talentum TR Alapok Alapja)

Névérték (CIB Euro Talentum TR Alapok Alapja)

1 HUF

0,01 EUR

Elszámolás

T+2 nap

Ajánlott befektetési időtáv

minimum 5 év


Az alapok befektetési jegyei folyamatosan vásárolhatók és válthatók vissza a CIB bankfiókokban, a CIB Internet Bankon és az eBroker rendszerben, valamint a CIB24 telefonos ügyfélszolgálaton keresztül. A folyamatos forgalmazás során a vétel és a visszaváltás a mindenkori Díjjegyzékben  szereplő költségek mellett történik. 

Kérjük, hogy olvassa el a CIB Bank Zrt. által közzétett Általános Tájékoztatót a befektetési lehetőségekről és kockázatokról. Befektetési döntése meghozatala előtt minden esetben alaposan tájékozódjon, mérlegelje tervezett befektetése tárgyát, kockázatát, a befektetési tárgyának megszerzéséhez, tartásához, értékesítéséhez kapcsolódó díjakat.

Segíthetünk? Keressen bennünket!
(+36 1) 4 242 242Foglaljon időpontot!

 


Kapcsolódó anyagok


A tájékoztatás nem teljes körű. Az alap tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információkat, az alap portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev.eng.sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. Az alap hozamadatai magyar forintban kerülnek megállapításra, felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy az egyes valuta- vagy devizanemek közötti átváltás befolyásolja az alap által elért eredményt. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek, befektetési vagy adótanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról). A CIB Bank Zrt. által nyújtott befektetési szolgáltatások feltételei tekintetében a bank mindenkori Befektetési Szolgáltatásokra vonatkozó üzletszabályzata az irányadó, amely megtalálható a www.cib.hu honlapon, illetve bármely bankfiókjában. A befektetési szolgáltatások díjairól a CIB Bank Zrt. Díjjegyzékében talál részletes felvilágosítást. A befektetési döntést minden esetben a befektető hozza meg. Sem a CIB Bank Zrt.-t, sem a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.-t nem terheli semminemű felelősség a befektető által hozott befektetési döntésekért, azok eredményéért, a befektetések kiválasztásából, illetőleg a piaci fejleményekből esetlegesen bekövetkező károkért. A befektetési szolgáltatási termékek adózásával kapcsolatosan leírtak kizárólag tájékoztatási célt szolgálnak, azok nem minősülnek sem adótanácsadásnak, sem a jogszabályok hivatalos értelmezésének. A Bank nem vállal semmilyen felelősséget a jogszabályi rendelkezések eltérő értelmezéséből származó esetleges hátrányos következményekért. Jelen tájékoztató a közzétételének napján hatályos jogszabályi rendelkezéseken alapul, így a vonatkozó jogszabályok esetleges jövőbeni változásából adódó, fentiektől eltérő jogkövetkezményekért a Bank nem vállal felelősséget. Az adózásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések megfelelő értelmezése és alkalmazása minden esetben az ügyfél felelőssége.